SIEDLISKO /Heidenau/

Wieś położona w gminie Maszewo powiatu krośnieńskiego. Założona w  XVII wieku początkowo jako folwark, później przekształcona w majątek. W 1713 roku oraz wg spisu z 1718/19 roku własność Kaspara Friedricha von Lӧben. Miał trzech braci, kawalerów, dwóch mieszkało w Korczycowie, jeden zamieszkiwał u rodziny w Rybakach. Wzmiankowani w 1728 roku. Kolejno dobra należały do rodzin: von der Marwitz, von Kleist, von Wedel. W latach 1772-1795 majątek posiadał Bettführ– wzmiankowany Friedrich Zacharias zmarły w 1772 roku, Ferdinand zmarły w 1792 roku oraz Wilhelmine, z domu Schüler, zmarła w 1823 roku. W drugiej XVIII wieku należała do hrabiów Finck von Finckenstein– wymienia się hrabinę Ulrike Finck von Finckenstein urodzoną w 1775 roku. Na początku XIX wieku staje się własnością baronów von Voss(1828). Od 1851 roku ponownie w rękach hrabiów Finck von Finckenstein. Posiadali majątek w 1857 roku- wymieniony Wilhelm zmarły w 1877 roku i Adolf zmarły w 1866 roku. W 1879 roku majątek o areale 1057,03ha własnością rodziny von Schierstädt- wymieniony Fritz von Schierstädt, zmarły w 1905 roku. Jego majątek w 1896 roku obejmował 1022ha gruntów. Kolejnym właścicielem był Joachim von Schierstädt zmarły w 1907 roku. W 1914 roku majątek powierzchni 1034ha wchodził w skład majątku w Trzebiechowie należącym w tym czasie do Dorothei von Schierstaedt, z domu von Lamprecht, zmarłej w 1927 roku. W 1929 roku majątek o areale 1070ha  należał do majora w stanie spoczynku Carla von Seydlitz-Kurzbach, urodzonego w 1884 roku. Po 1938 roku majątek zarządzany przez administratora von Latten.

DWÓR

W części południowo-wschodniej wsi położony był majątek. Ciekawy parterowy dwór z użytkowym poddaszem nie istnieje. Nie zachowały się również zabudowania gospodarcze.

Siedlisko pow. Krosno Odrzanskie, lubuskie

siedlisko-1933-lubuskie