STRYCHY /Striche/

Wieś położona w gminie Przytoczna powiatu międzyrzeckiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1425 roku(Strich), później w latach: 1446(Strych), 1509(Stich), 1510(Sztrych)1511(Sthrych), 1521(Stryecz). Należała do Wincenta i Mikołaja ze Strych. Od 1444 roku własność Ostrorogów z Ostroroga. W 1444 roku wymienia się braci Stanisława i Dobrogosta Ostrorogów. Po podziale dóbr Strychy przypadły Stanisławowi, później jego synowi Janowi z Ostroroga. Przed 1591 rokiem Strychy nadal należały do Ostrorogów- wymienia się Jana, starostę malborskiego, podczaszego koronnego, kasztelana poznańskiego a następnie wojewodę poznańskiego. W 1597 roku sprzedaje Strychy Krzysztofowi von Unruh. W 1627 roku wieś należy do syna Krzysztofa, Baltazara von Unruh. Kolejnym właścicielem dóbr zostaje Adam Abracham von Unruh. W 1805 roku ostatni z rodu von Unruh, Rudol Alexander sprzedał Strychy. W 1841 roku właścicielem majątku był Prusimski Jan, jako właściciel w 1846 roku figuruje Albin Węsierski. W 1857 roku własność Josepha Bernharda Fiocati.  W 1870 roku właścicielem majątku o areale 726ha był Gustav von Benningsen-Fӧrder. Kolejnym właścicielem dóbr była rodzina Knispel, później Albert Liebich(Liebig), którego majątek w 1877 obejmował 725ha a w 1896 roku 725,88ha gruntów. W 1901 roku majątek jest w rękach Wernera Franz, którego majątek w 1907 i 1913 roku obejmował 704ha gruntów. Ostatnim właścicielem majątku był jego syn, Rudolf Franz.

DWÓR

Strychy- dwor, ok. Miedzychodu 1

Już za czasów rodu von Unruh stała we wsi siedziba szlachecka. Obecny dwór zbudowany prawdopodobnie około 1826 roku w stylu klasycystycznym. Położony w sąsiedztwie niewielkiego parku tarasowego. Murowany, założony na planie prostokąta, parterowy, z użytkowym poddaszem, nakryty dachem naczółkowym, podpiwniczony. Elewacja frontowa z wgłębionym portykiem dwukolumnowym. Przebudowany w 1908 roku. Po 1945 roku dobra upaństwowiono a na terenie majątku założono PGR a budynek dworu służył jako magazyn, potem opuszczony, popadający w ruinę. Później była to własność tuczarni WPPM z Zielonej Góry, a następnie własność PPR z Przytocznej. Na początku lat 90-tych własność tuczarni trzody chlewnej z Dobiegniewa. Obecnie w rękach prywatnych. Ruina.

strychy-1893-lubuskie