STRASZÓW /Gross Selten/

Wieś położona w gminie Przewóz powiatu żarskiego. Wzmiankowana po raz pierwszy w 1346 roku. W 1454 roku jedną z rodzin posiadającą majątek była rodzina von Koschmann. Od 1600/1608 roku dobra znalazły się w rękach rodu von Rackel. Do tego czasu we wsi VI majątków ziemskich z folwarkami oraz siedzibą dworską należących do wielu rodzin szlacheckich. Właściciele majątku I z folwarkiem: von Beyer(1464-1521), von Blanckenstein(1522-1550)zachowali niewielką część majątku, która została zakupiona przez rodzinę von Kittlitz ze Świdnicy w 1567 roku), von Haugwitz z Dobrzynia(1550-1554), von Nostitz(1555), von Oppel z Chwaliszowa(1558), von Rackel z Pechern, od 1604 roku von Rackel z Wierzbięcina i Żagańca(1600-1604), baronowie von Promnitz, właściciele Żar i Przewozu(1604-1608), von Schellendorf z Przewozu(1608-1666). Właściciele majątku II z folwarkiem: von Krause(1474-1589)- w 1573 roku nazywali się von Temritz. W 1600 roku wymieniony Anthonius von Temmericz, który zakupił majątek od Ernsta von Oppelvon Gebelzig(1589), von Oppel– wymieniany Ernst von Oppel(1592), właściciele majątku I, von Loss(1596), von Berge(1601), von Rackel, właściciele majątku I-go(1602), baronowie von Promnitz, właściciele majątku I-go(1604). Właściciele majątku III z siedzibą dworską i folwarkiem: von Rutschütz(1441-1474)-wymieniony Claus, później Mathias von Rutschütz(1474), von Schwartz z Przewozu(1485-1601)- wymieniony Johann, ożeniony z siostrą Mathiasa von Rutschütz, von Rackel z Pechern(1602), baronowie von Promnitz, właściciele majątku I(1604). Majątek IVvon Zschorle(1474). W 1508 roku włączony do majątku I, część gruntów od 1540 włączone w majątki I i II. Majątek Vvon Metzenrode z Pechern i Mostów(1463-1474), von Schwartz-w 1485 roku połączyli dobra z majątkiem III. Majątek VITschachisch (1522), Leutner (1526). W 1535 roku rodzina von Schwartz łączy go z majątkiem III. Od 1604 roku wieś należy do baronów von Promnitz. Około 1608 roku wieś zakupiona przez Mikołaja von Schellendorf, którego syn Mikołaj Krzysztof sprzedaje wieś Wacławowi księciu von Lobkowitz. W 1785 roku wieś zakupił książę kurlandzki Piotr von Biron. Po nim dobra dziedziczy jego córka Dorota księżna de Talleyrand-Perigord. Książęta de Taleyrand-Perigord posiadają wieś do 1937 roku. Wg spisu właścicieli ziemskich z 1873 roku zarządzającym majątkiem o powierzchni 2369 mórg ziemi był niejaki Bartsch.

straszow-droga-zary-przewoz-dworStraszów- pałac myśliwski

 

 

 

 

 

Straszów 1901, lubuskie zachód

straszow-1929-lubuskie