SYCOWICE /Leitersdorf/

Wieś położona w gminie Czerwieńsk powiatu zielonogórskiego. Początki wsi sięgają XIII/XIV wieku. Po raz pierwszy wymieniona w 1435 roku. W 1508 roku wzmiankowany „Stietzel”, zamieszkujący miejscowy dwór. Prawdopodobnie chodzi o rodzinę von Stӧssel. W 1565 roku wieś należy do rodu von Lӧben z Drzeniowa. W 1715 oraz w 1718/19 właścicielem majątku byli bracia: kapitan w stanie spoczynku Sigmund Heinrich i porucznik w stanie spoczynku Hans Christoph von Stӧssel. Sigismund Heirnich był kawalerem. Hans Christoph miał syna. W XVIII wieku w aktach wieczystych w tym czasie we wsi dwa majątki A i B należące do: Avon Stӧssel(1720r.), wdowy von Lӧben, z domu von Schapelow(1722r.), von Schapelow , B–  von Stӧssel, wdowy von Lӧben, z domu von Schapelow, von Thielkau, von Thielkau und Hochkirch(1755r.), księcia kurlandzkiego i żagańskiego(1788-90r.), księżnej von Hohenzollern-Hechingen, z domu księżniczki kurlandzkiej i żagańskiej(1806r.)-wymieniony Friedrich Wilhelm Konstantin. W 1857 roku własność księcia Friedricha Wilhelma Tasso von Hohenzollern-Hehichngen. W 1879 roku ich majątek obejmował 1308,03ha gruntów należąc do książąt zu Hohenzollern-Sigmaringen. W 1896 roku ich majątek obejmował 1306,70ha gruntów i wchodził w skład dóbr bytnickich. Od początku XX wieku majątek należał do książąt von Hohenzollern-Sigmaringen. W 1914 roku majątek obejmował 1306,5ha i dzierżawiony był przez Maxa Minde. W 1929 roku nadal wchodzi w skład dóbr bytnickich.

Sycowice-dwórSycowice- dworsycowice-na-pln-wsch-od-krosna-odrzanskiego

W północno-zachodniej części wsi zespół dworski składający się z dworu, resztek zabudowy folwarcznej.

sycowice-1896-lubuskie