SIENNO /Seefeld/

Wieś położona w gminie Ośno Lubuskie powiatu słubickiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1317 roku(Seueld). W tym czasie należała do biskupów lubuskich z Górzycy. W 1563 roku margrabia Jan Jerzy przejął dobra kapituły lubuskiej. Należała do majątku w Lubuszu, po 1718 roku w Pamięcinie. Prawdopodobnie pod koniec XVIII lub na początku XIX wieku powstaje na terenie wsi folwark. Pozostałością po nim jest dwór, obecnie dom Nr 33 oraz zabudowania gospodarcze.

sienno-1895-lubuskie