SKÓRZYN /Skyren, Teichwalde/

Wieś położona w gminie Maszewo powiatu krośnieńskiego. Po raz pierwszy wzmiankowany w 1308 roku. W tym czasie należała do zakonu joannitów. W 1495 roku wieś przejęta przez rodzinę von Grünberg po margrabim Christophie von zu Dohna, który posiadał również pobliskie Czetowice i Budachów. Posiadali dobra do 1682 roku, do śmierci ostatniego męskiego potomka tej linii, Hansa Christopha von Grünberg. Majątek był w posiadaniu wdowy po Hansie Christophie, Sabine Sophe von Grünberg. W 1693 roku dobra zakupił Heinrich von Gloger von Schwanbach, żonaty z Euphrosine von Lohnstein. Heinrich von Gloger umiera w 1708 roku, jego żona w 1737 roku. Majątek przejmuje jego najstarszy syn Ferdynand von Gloger von Schwanbach, młodszemu Maximilianowi przypada majątek w Czetowicach. Skórzyn posiadają do 1776 roku. W tym roku majątek zakupił hrabia Finck von Finckenstein. Kolejnym właścicielem na początku XIX wieku jest burmistrz Lehmann. Po 1830 roku dobra są własnością niejakiego Rothe, który przez hulaszczy tryb życia zmuszony jest sprzedać majątek. Zakupuje go w 1842 roku niejaki Pan Hart(t)ung. Czetowice zakupił Pan Wurrwitz. Po śmierci Pana Hart(t)ung`a w 1865 roku majątek nabywa rodzina von Schierstädt z Trzebiechowa. Wymienia się Joachima von Schierstädt i Leo von Schierstädt. Posiadali majątek do 1945 roku.

Skórzyn pow. Krosno Odrz. lubuskie

skorzyn-pow-krosno-odrzanskie

W południowej części wsi resztki założenia dworskiego w postaci resztek zabudowań folwarcznych oraz parku krajobrazowego. Dwór zniszczony i rozebrany po 1945 roku.

We wsi ostatnie 5 lat swego życia spędził były kanclerz Rzeszy Georg Leo hrabia von Caprivi de Caprera de Montecuccoli. Był kanclerzem Rzeszy po Otto von Bismarck`u w latach 1890-1894. Urodzony dnia 24 lutego 1831 roku w Charlottenburgu- dzielnica Berlina. Został odwołany ze stanowiska. Był kawalerem. Po przejściu na emeryturę zamieszkał u swojej bratanicy- dom Nr 45 przy drodze do Budachowa.(na planie z końca XIX wieku nie ma tego domu. Pojawia się dopiero pomiędzy 1910-1930. Myślę, że mieszkał we dworze. Zmarł  dnia 06 lutego 1899 roku w Skórzynie i tu został pochowany.

skorzyn-1896-lubuskie

skorzyn-1933-lubuskie