SKÓRZYN /Skyren, Teichwalde/

Wieś położona w gminie Maszewo powiatu krośnieńskiego. Po raz pierwszy wzmiankowany w 1308 roku. W tym czasie należała do zakonu joannitów. W 1495 roku wieś przejęta przez rodzinę von Grünberg po margrabim Christophie von zu Dohna, który posiadał również pobliskie Czetowice i Budachów. Von Grünberg posiadali dobra do 1682 roku, do śmierci ostatniego męskiego potomka tej linii, Hansa Christopha von Grünberg. Majątek był w posiadaniu wdowy po Hansie Christophie, Sabine Sophe von Grünberg. W 1693 roku dobra zakupił Heinrich von Gloger, żonaty z Euphrosine von Lohnstein. Heinrich von Gloger umiera w 1708 roku, jego żona w 1737 roku. Majątek przejmuje jego najstarszy syn Ferdynand Gloger von Schwanbach– wymieniony jako właściciel w 1715 oraz w 1718/19 roku, młodszemu Maximilianowi przypada majątek w Czetowicach. Skórzyn posiadają do 1776 roku. W tym roku majątek zakupił hrabia Finck von Finckenstein. Kolejnym właścicielem na początku XIX wieku jest burmistrz Lehmann. Po 1830 roku dobra są własnością niejakiego Rothe, który przez hulaszczy tryb życia zmuszony jest sprzedać majątek. Zakupuje go w 1842 roku niejaki Pan Hart(t)ung. W 1857 roku własność spółki Harttung i Synowie, kupców z Frankfurtu nad Odrą. Posiadają majątek od 1852 roku. Po śmierci Pana Hart(t)ung`a w 1865 roku, majątek nabywa rodzina von Schierstädt(Schierstedt) z Trzebiechowa. Wymienia się Joachima von Schierstädt(1893) i Leo von Schierstädt. W 1879 roku majątek ich obejmował 1482,07ha gruntów. Majątek Fritza von Schierstadt zmarłego w 1905 roku, w 1896 roku obejmował 1424ha gruntów. W 1914 roku majątek obejmował 1512ha i należał do Dorothei von Schierstaedt, z domu von Lamprecht. W 1929 roku własność Leo von Schierstaedt(ur.1889r.), którego majątek obejmował  1492ha. Posiadali majątek do 1945 roku.

Skórzyn pow. Krosno Odrz. lubuskie

skorzyn-pow-krosno-odrzanskie

DWÓR

W południowej części wsi resztki założenia dworskiego w postaci resztek zabudowań folwarcznych oraz parku krajobrazowego. Dwór zniszczony i rozebrany po 1945 roku.

Georg Leo hrabia von Caprivi de Caprera de Montecuccoli, ok. 1880r.

We wsi ostatnie 5 lat swego życia spędził były kanclerz Georg Leo hrabia von Caprivi de Caprera de Montecuccoli. Urodzony dnia 24 lutego 1831 roku w Charlottenburgu-dzielnica Berlina. Był synem prawnika Juliusa Leopolda, sędziego Pruskiego Sądu Najwyższego. Rodzina wywodziła się z włoskiej Modeny. W wojsku od 1849 roku. Mianowany generałem w 1877 roku, od 1882 roku komendant 30 dywizji w Metzu. Od 1883 roku minister marynarki niemieckiej. Był kanclerzem Rzeszy po Otto von Bismarck`u w latach 1890-1894. Został odwołany ze stanowiska. Był kawalerem. Po przejściu na emeryturę od 1895 roku zamieszkał we dworze. Był spowinowaconym z właścicielami majątku. Zmarł  dnia 06 lutego 1899 roku w Skórzynie i tu został pochowany.

skorzyn-1896-lubuskie

skorzyn-1933-lubuskie