STAŃSK /Stenzig/

Wieś położona w gminie Górzyca powiatu słubickiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1317 roku. Należała wtedy do biskupstwa lubuskiego w Górzycy. W 1486 roku dobra we wsi posiadał obywatel Gorzowa, niejaki Kaspar Kawel, który w 1504 roku sprzedał je biskupowi Dietrich z Górzycy. We wsi pozostałości po majątku ziemskim. Od początku XX wieku do 1945 roku majątek należał do rodziny Koppe– wymieniony Karl Heinruch Koppe. Po 1945 roku na terenie majątku działało PGR.

stansk-1892-lubuskie