SWARZYNICE /Schwarmitz/

Wieś położona w gminie Trzebiechów powiatu zielonogórskiego. Początki wsi sięgają średniowiecza. Po raz pierwszy wymieniona w 1448 roku(Swarmeniczsche Grenze). W 1498 roku wieś należy do Asmusa von Troschke, ożenionego z Katarzyną von Warmsdorff. W 1682 wymieniona Maria von Troschke, z domu von Kalckreuth. W 1707 roku wymieniony był Konrad von Troschke. W 1765 roku wieś zakupuje Otto von Diebitsch. Później staje się własnością hrabiów von Schmettow. Kolejnym właścicielem dóbr zostaje rodzina hrabiów von Reuss zu Klӧstritz. W 1806 roku wieś zakupuje w imieniu niepełnoletniej Doroty księżniczki von Biron, późniejszej księżnej de Talleyrand-Perigord Friedrich Leopold Günther von Gӧcking. Dnia 01.11.1859 księżna Dorota de Talleyrand-Perigord w testamencie przekazuje wieś córce Paulinie, markizie de Castellane. Formalne przekazanie nastąpiło w 1875 roku. Paulina Józefina markiza de Castellane stale przebywająca na zamku w Rochecotte przekazuje Swarzenice córce, Marii księżnej Radziwiłł, żonie Antoniego księcia Radziwiłła. W 1937 roku majątek znalazł się w rękach przedsiębiorcy budowlanego, P. Kamp.

swarzynice-dwor swarzynice-na-pln-wsch-od-zielonej-gory swarzynice-dwor swarzynice-palac

ZESPÓŁ DWORSKI

W południowej części wsi zespół dworski z: dworem, budynkami gospodarczymi oraz resztkami parku dworskiego.

swarzynice-1896-lubuskie