SOBOLICE /Zobelwitz/

Wieś położona w gminie Bytom Odrzański powiatu nowosolskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1257 roku, kiedy była własnością rycerza Boguchwały, później jego syna Piotra(1266-Sobelitz). Brak informacji o właścicielach wsi w średniowieczu. W 1564 roku mieszkańcy wsi odprowadzali czynsz na rzecz klasztoru augustianów żagańskich. W XVI wieku wieś należała do rodu von Tschischwitz. W drugiej połowie XVII wieku wieś należała do Sigismunda von Kupperwolff, zmarłego w 1676 roku. W 1824 roku majątek należał do Christopha von Oertzen, który w tym roku odsprzedał majątek rodzinie von Haugwitz. W latach 1829-54 majątek posiadał major Edward von Kampz. W 1854 roku majątek w Sobolicach oraz w Bodzowie zakupił Gustaw von Kessel. Posiadali dobra do 1945 roku. Ostatnim właścicielem dóbr był Sylvius von Kessel. Po 1945 roku majątek staje się własnością Skarbu Państwa a na jego terenie utworzono PGR, funkcjonujące do początku lat 90-tych XX wieku.

Sobolice na płn od Nowego Miasteczka, lubuskie

Sobolice- na płd od Bytomia Odrzańskiego

Ruina neogotyckiego pałacu zbudowanego w latach 1862-83 na miejscu poprzedniego pochodzącego z XVI wieku. Splądrowany i opuszczony w 1945 roku. Kolejnych zniszczeń doznał w latach 50-tych XX wieku w wyniku podpalenia. Murowany z kamienia i cegły w otoczeniu wspaniałego parku krajobrazowego o powierzchni 19 ha, założonego w latach 1862-1883. Staraniem Urzędu Miasta i Gminy w Bytomiu Odrzańskim jesienią 2003 ruina została częściowo odgruzowana.

Sobolice 1893, lubuskie