STRZELCE KRAJEŃSKIE /Friedeberg/

HISTORIA MIASTA

Na początku XIII wieku(lata1223-39) Strzelce są własnością księcia wielkopolskiego Władysława Odonica. W latach 1244-52 przechodzi w ręce księcia pomorskiego Barnima I, by w latach 1252-55 być we władaniu księcia wielkopolskiego Przemysła I. Prawdopodobnie od 1255, a może od 1257 Strzelce Krajeńskie przekazane wraz z kasztelanią santocką margrabiemu Konradowi, synowi margrabiego Jana z Brandenburgii jako posag księżniczki Konstancji wielkopolskiej. Pierwsza wzmianka o mieście pojawia się w 1272 roku. Miasto należące do margabiów brandenburskich było pod zarządem wielu znanych rodów pomorskich -w latach 1329-48 von der Osten, w 1348 von Ludekin, w 1361 roku był Henningus, w 1364 roku von Rackow, od 1381 roku von Rangkow. Strzelce Krajeńskie wraz z Nową Marchią w latach 1402-1454 są w rękach Zakonu Krzyżackiego. W XV wieku Krzyżacy odstępują Nową Marchię elektorowi brandenburskiemu Fryderykowi II Hohenzollernowi. W 1552 roku jako właściciela części gruntów miejskich wymienia się Jana Hausa z Bornstedt. Mimo pożarów i działań wojennych dynamiczny rozwój miasta nastąpił w wiekach XVI-XVIII. Duże zniszczenia miasta przyniósł 1945 rok.

Strzelce Krajeńskie- Brama Drezdeńska

ZAMEK

Zbudowany przez margrabiego Kondrada II zamek został zdobyty i zburzony przez księcia wielkopolskiego Przemysława II podczas wyprawy na teren Marchii Brandenburskiej w 1272 roku. Część badaczy umieszcza zameczek na przesmyku między jeziorem Dolnym a Górnym, część umieszcza go przy dawnej ulicy Książęcej, obecnie ul. Ludowa. Wszystko to są to tylko domysły. Obecnie trudno ustalić miejsce położenia zamku.

STRZELECKIE WILLE

ul. Gorzowska 3,5,37,38

Strzelce Krajeńskie- willa przy drodze do Gorzowa po stronie lewej

DSC_0327 DSC_0339 (2)

DSC_0326 (2)

Strzelce Krajeńskie, willa, lubuskie  DSC_0345 (2) DSC_0342 DSC_0344 (2)

ul. Popiełuszki

DSC_0347 DSC_0348 (2) DSC_0350 (2) DSC_0351 DSC_0352

ul. Brzozowa

DSC_0356 (2) DSC_0357 (2) DSC_0358

Strzelce Krajeńskie 1934, lubuskie