SIENIAWA LUBUSKA /Schönow/

Wieś położona w gminie Łagów powiatu świebodzińskiego. Wielokrotnie wymieniana jako: Schonaw, Schonow, Schӧnow. Wieś rycerska, która w wiekach średnich należała do rodu von Klepzig i od której w 1350 roku(Schonaw) wykupili joannici łagowscy. W 1460 roku majątek zakonny był rękach rodu von Horn. Do XVIII wieku możemy prześledzić zasiedzenie rodu von Horn w Sieniawie Lubuskiej. W 1468 roku siedzieli tu bracia Hans i Winning Horn, w 1482 Hans Horn z Radachowa, w latach 1508-19 siedział tu Asmus Horn, w 1539 roku Hans Horn, w 1546 roku bracia Balzer i Melchior Horn z żoną Margarethą von Lӧben, zmarłą w 1556 roku, z którą miał dwóch synów: Tobiasa i Adama; w 1583 i w 1588 Adam Horn, w 1589 roku Melchior Horn. Melchior von Horn dwa razy żenił się: 1-szy raz z Anną von Winning, 2-gi raz Barbarą von Britzke. Miał ośmiu synów: Melchiora, Eustachiusa, Erasmusa, Asmusa, Eliasa, Kaspara, Balthasara i Zachariasa, zmarłego w 1594 roku. Pozostali wzmiankowani w 1596 roku.  Wiadomo, że Asmus ożenił się z Ursulą Kayn a Kaspar wzmiankowany w latach 1565-1597 żenił się dwa razy: pierwszy raz z Anną Heiden, 2-gi raz z Anną von Ilow, z którą miał syna.  W XVI wieku mowa o dwóch majątkach należących do rodu von Horn, od 1598 roku o czterech. W 1608 roku cała wieś należała do członków rodziny von Horn. Pod koniec XVII wieku trzy działy majątkowe, dwa należące do rodziny von Horn w osobie Melchiora von Horn oraz jeden do Georga Melchiora von Luck.  Później pojawia się rodzina  von Winning oraz von Buntsch.  W 1715 roku 3 działy majątkowe należące do: 1-szy do Christiana Erdmanna von Luck z Sieniawy, 2-gi  do 3-ech braci von Luck: Georga Ottona z Pław koło Krosna Odrzańskiego, porucznika Franza oraz Christopha Georga, oraz 3-ci z majątków do bezdzietnego Melchiora von Horn, który miał brata Samuela zamieszkałego w Polsce. Wg spisu z 1718/19 roku we wsi nadal 3 działy majątkowe należące:1-szy do Christiana Erdmanna von Luck, 2-gi do kapitana Christopha Franza von Luck i 3-ci do wdowy po Melchiorze von Horn. W 1724 roku majątki należące do von Horn i von Luck. W połowie XVIII wieku 3 majątki należące do: von der Borne i von Luck. W latach 70-tych XVIII wieku majątki w rękach rodów: von Schenckendorf, von Luck i von Buntsch(1774r.) i von Lettow(w 1785 roku musiały być 4 majątki, ponieważ w tym czasie 3 majątki należały do rodu von Schenckendorf)- w latach 1785-1797 wzmiankowany podpułkownik von Schenkendorf. Majątek von Schenckendorf został sprzedany szambelanowi von Lettow, po jego śmierci w 1823 majątek przejął jego syn kapitan Carl von Lettow. W 1836 roku dobra zakupiła hrabina Finck von Finckenstein, z domu von Waldow. W 1848 roku za 70000 talarów sprzedaje majątek Wilhelmowi von Vollard, którego majątek w latach 1850-53 obejmował 3247 akrów ziemi. W latach następnych należy do von Vollard-Bockelberg, posiadających majątek do 1945 roku- wymieniony Alfred von Vollard-Bockelberg, Friedrich von Vollard-Bockelberg(1849-1929). W 1879 roku majątek obejmował 797,20ha gruntów. W 1914 roku majątek obejmował 824ha i należał do Friedricha von Bockelberg-Vollard. W skład majątku wchodził majątek Wielopole(Wilhelmsfelde).  W 1929 roku majątek Friedricha von Bockelberg-Vollard obejmował 1000ha, a w skład majątku wchodziły folwarki: Wielopole(Wilhelmsfelde) i Suszyn(Eichvorwerk(Neuvorwerk). W spisie majątków wymienione większe gospodarstwa należące do: Johannesa Grünberg(73ha), Kurta Hoffmann(130ha), Gerh. Kunzmann(69ha), Arthura Pӓseler(51ha), Paula Rettig(53ha).

Sieniawa Lubuska- pałac

Sieniawa, pow. Sulęcin, lubuskie (2)

Sieniawa pow. Sulecin lubuskie

WILLA

Sieniawa Lubuska-willa

sieniawa-1902-lubuskie