STOK /Stock/

Miejscowość położona w gminie Łagów powiatu świebodzińskiego. Przed wojną założenie dworsko-folwarczne. We wsi stał dwór rozebrany po 2006 roku, na miejscu którego zbudowano drewnianą karczmę.  W otoczeniu resztki ogrodu i parku. W 2009 dawny folwark został całkowicie zniszczony. Na jego miejscu powstał kompleks usługowo-hotelowy. Folwark powstał w 1700 roku na gruntach należących do Gronowa. Wchodził w skład majątku w Gronowie. Na początku XIX wieku majątek należał do generała Friedricha Wilhelma Christiana von Zastrow. W 1837 roku Friedrich von Seydlitz za 14500 talarów kupuje Stok i Gronów od spadkobierców generała von Zastrow.  W 1844 roku za sumę 10000 talarów majątek zakupił Johann Friedrich Farthӧfer. W 1895 roku właścicielem miejscowego majątku był Arthur von Student a dzierżawcą majątku był niejaki Langer. W 1914 roku majątek należał do Bruno Wundersitz. Prawdopodobnie po 1920 roku wydzielenie od dóbr w Gronowie folwarku w Stoku, który staje się samodzielnym majątkiem.  W 1929 roku majątek należący do X. Zernickow obejmował 467ha. Do 1945 roku majątek w rękach rodziny von Zernickow.

stok-1911-lubuskie