STUDZIENIEC /Streidelsdorf/

Wieś    położona w gminie Kożuchów powiatu nowosolskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1255 roku. W roku tym książę Konrad I podarował wieś kolegiacie w Głogowie.  W XV wieku wieś należała do rodu von Glaubitz. W 1499 roku była własnością Hansa von Ledlaw, który około 1501 roku sprzedał wieś rodzinie von Dyherrn. W 1535 roku właścicielem wsi był Ernst von Dyherrn. W 1655 roku wymieniony Georg i Christoph von Dyherrn. W 1691 roku wieś zakupił Johann Tobias von Knobelsdorff. Majątek dziedziczy syn, Johann Sigismund baron von Knobelsdorff, który w 1786 roku dokonuje przebudowy dworu. Drugi z synów, Abraham Gottlob baron von Knobelsdorff posiadał majątek w pobliskim Lelechowie. W 1812 roku Johann Sigismund sprzedał majątek kupcowi J. Jeuthe, który w 1845 roku sprzedał dobra Wilhelmowi Kӧpstein. We wsi w tym czasie znajdowały się dwa majątki ziemskie. Drugi majątek z dworem był w rękach hrabiego von Kalckreuth, właściciela Podbrzezia Dolnego. W 1855 roku majątek z dworem I zakupił major Friedrich Albert von Heuser i jego żona, z domu von Buch. W 1888 roku majątek z dworem II należącym do rodu von Kalckreuth zakupił Paul Euben. Na początku XX wieku majątek z dworem I był własnością rodziny Suessman, od której krótko przed 1939 rokiem dobra kupił Arnold Bonig. Po 1945 roku majątek przejęty przez Skarb Państwa a na jego terenie utworzono PGR, zlikwidowany na początku lat 90-tych XX wieku.

DWÓR I

studzieniec-palac-wg-dunckera008

Studzieniec- widok pałacu od strony parkustudzieniec-pow-kozuchow

 

Studzieniec (16)

Studzieniec (17)

Studzieniec (23)

Studzieniec (9)

Studzieniec (7)

Zespół dworski składający się z dworu, parku, dwóch oficyn, spichlerza, stodoły i dawnej gorzelni. Dwór barokowy zbudowany w 1786 roku, częściowo przekształcony przez dodanie ryzalitów z klatką schodową i wykuszem w 1855 roku. Murowany z cegły, założony na rzucie prostokąta zbliżonego do kwadratu z ryzalitami od południa i wschodu. Piętrowy, z facjatą w elewacji frontowej(północnej), zwieńczoną falistym szczytem. Elewacja południowa zaakcentowana wąskim trzykondygnacyjnym ryzalitem, sięgającym międzypołaciowego gzymsu dachowego. W elewacji zachodniej ryzalit z wykuszem w drugiej kondygnacji. Dach mansardowy kryty dachówką. Dwór od południa, wschodu i zachodu otoczony fosą. Park usytuowany w sąsiedztwie dworu od północnej jego strony, założony w XVIII wieku, przekształcony w krajobrazowy w 1855. Park wraz z pałacem i fosą tworzą jednolite założenie kompozycyjne.

Studzieniec (2)Studzieniec (14)Studzieniec (1)Studzieniec (27)studzieniec-30studzieniec-20

DWÓR II

Studzieniec- dwór

Studzieniec (33)

Studzieniec (34)

studzieniec-2-1933-lubuskie