SERBÓW /Zerbow/

Wieś położona w gminie Rzepin powiatu słubickiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1400 roku. W tym czasie część gruntów należała do Kaspara von Rotz oraz Nikolausa von Schowen. W 1414 roku wieś należała do braci Petera i Aleriusa Brandenburg, lenników margrabiego Friedricha. Hans, syn Petera von Brandenburg w 1449 roku sprzedał majątek Matthӓusowi von Günter. Na początku XVI wieku wieś należy do braci Matthӓusa i Gregoriusa von Günter. W 1526 roku Dr Gregor von Günter sprzedał majątek kupcowi Hieronymusowi Jobst. W 1560 roku syn Hieronymusa sprzedał dobra kapitanowi Peterowi von Czannewitz. Na początku XVIII wieku wieś w rękach Hansa von Zschannewitz. W XVII wieku wieś  jest w rękach rodu von Eichendorff– wymieniony Hartwig Erdmann von Eichendorff(1620-30-1683). Od 1715 roku majątek jest w posiadaniu kapitana Ämiliusa Otto von Brand. W 1846 roku majątek za 44.500 talarów zakupił Heinrich baron von Maltzan. Na początku XX wieku dobra są w rękach rodziny von Jena. Od lat 20-tych do 1945 roku majątek jest własnością Hansa Douglas. Do majątku należały folwarki: Elisabethhӧhe i Kukesches- nieistniejące i Franzenshof- obecnie Maniszewo.

serbow-1895-lubuskie