RUDNA /Rauden/

Wieś położona w gminie Krzeszyce powiatu sulęcińskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1249 roku, kolejny raz w 1336 roku. W 1490 roku jako właścicieli wsi wymienia się rodzinę von Waldow. W 1593 roku dobra są w rękach Caspra von Waldow. W 1682 roku wieś na 30 lat oddana w zastaw rodzinie von der Marwitz i radcy Weitzmann. W 1699 roku majątek przejęła rodzina von Tarritzky. W 1715 roku oraz wg spisu majątków w 1718/19 dzierżawcą majątku była wdowa von Werbelow, zamieszkała w Berlinie. Właścicielem był Kaspar Adam von Waldow z Jarnatowa. W 1724 roku mowa o rodzinie von Bredow– w kościele owalna tablica upamiętniająca Siegmunda Gottfrieda von Bredow(1649-1721). Rodzina von Bredow posiadała majątek jeszcze w 1740 roku. W latach 40-tych XVIII wieku majątkiem zarządzał Siegmund Gottfried von Bredow. Carl Adam von Waldow z Jarnatowa w testamencie zapisał swoje dobra na rzecz sierocińca w Sulechowie(1747).  W latach 1850-53 majątek obejmował 756 akrów ziemi. W 1879 roku majątek obejmował 1335ha i dzierżawiony był przez niejakiego Wandrey. W 1914 roku majątek obejmował 1379ha i należał do Waisenhaus in Züllichau. Był w tym czasie dzierżawiony przez Johanna Wandrey. Majątek do sierocińca należał jeszcze do lat 30-tych XX wieku. W tym czasie dobra były dzierżawione przez Alfreda Heering. W 1929 roku własność Padagogium und Waisenhaus In Züllichau, dzierżawca Alfred Heering(1378ha).

Rudna-dworek

W północnej części wsi zachował się były majątek dworski, w skład którego wchodzi: dwór prawdopodobnie z końca XIX wieku oraz zabudowania gospodarcze.