RUDNA /Rauden/

Wieś położona w gminie Krzeszyce powiatu sulęcińskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1249 roku, kolejny raz w 1336 roku. W 1490 roku jako właścicieli wsi wymienia się rodzinę von Waldow. W 1593 roku dobra są w rękach Caspra von Waldow. W 1682 roku wieś jest w posiadaniu rodziny von der Marwitz, później radcy Wei(t)zmann. W 1699 roku wymieniony niejaki von Tarritzky. Dość częste zmiany właścicieli w XVIII wieku: wymienia się rodzinę von Werbelow(1718), von Bredow(1724), w kościele owalna tablica upamiętniająca Siegmunda Gottfrieda von Bredow(1649-1721). Jego sukcesorem zostaje Carl Adam von Waldow z Jarnatowa, który podarował swoje dobra na rzecz sierocińca w Sulechowie(1747). Majątek do sierocińca należał jeszcze do lat 3-tych XX wieku. W tym czasie dobra były dzierżawione przez Alfreda Heering.

Rudna-dworek

W północnej części wsi zachował się były majątek dworski, w skład którego wchodzi: dwór prawdopodobnie z końca XIX wieku oraz zabudowania gospodarcze.

rudna-1935-lubuskie