RZECZYCA /Rietschütz/

Wieś położona w powiecie i gminie Świebodzin, której początki sięgają XII-XIII wieku. Pierwsza wzmianka pochodzi dopiero z roku 1423. W tym czasie wieś podzielona na kilka własności rycerskie. Jedna należała do rodu von Kӧckritz, później do von Luck. Druga była własnością rodziny von Nostitz. Pierwszym wzmiankowanym właścicielem wsi z rodu von Nostitz był Hans von Nostitz, w latach 1491-1509 starosta okręgu świebodzińskiego.  Część po rodzinie von Nostiz przejęła rodzina von Schlichting i posiadała ją do 1945 roku. W 1610 roku własność Caspara von Schlichting. W latach 1698-1718 dobra w rękach Kaspara Heinricha von Schlichting z Lubinicka, w latach 1761-1764 własność Maxa Philippa von Schlichting, w  latach 1764-1769 własność Maxa von Schlichting z Łochowa, w latach 1769-1828 własność Johanna Emanuela von Schlichting, w latach 1828-1865 własność Kaspara Alexandra von Schlichting, w latach 1865-1899 własność Alexandra Ernsta Emanuela von Schlichting. Ostatnim przedstawicielem rodu na Rzeczycy był Maximilian von Schlichting a majątek liczył wtedy 420 ha gruntów.

Drugą część wsi posiadała rodzina von Niebelschütz.  Przez małżeństwo Anny von Niebelschütz z Heinrichem I von Seherr-Thoss(1608-1671) dobra przechodzą w ręce rodziny von Seherr-Thoss z Wygnańczyc. Mieli jednego syna- Georga Siegismunda von Seherr-Thoss(11.04.1656-08.05.1738 Rzeczyca). Dwukrotnie żonaty: 1.  Hedwig von Kimptsch, 2. Anną Ursula von Braun, z którą miał syna, Christopha Ernsta, późniejszego barona von Seherr-Thoss(14.02.1700-09.02.1753 Rzeczyca). Żonaty z Johanną Elisabeth von Netz, dziedziczką Ostroszowic w powiecie dzierżoniowskim. Ich syn, Heinrich Leopold, od 1775 roku posługujący się tytułem hrabiego, po śmierci Adama Heinricha von Netz, w 1757 roku przejmuje majątek ostroszowicki.

Od XVII wieku część wsi była w posiadaniu rodziny von Troschke und Rosenwerth– wymieniony Maximilian Gottlob von Troschke und Rosenwerth.

Rodzina von Schlichting przybyła na tereny polskie z księstwa von Anhalt w XV wieku, była w posiadaniu m.in. miejscowości: Bucze, Gryżyna, Toporów, Kosobudz, Staropole. W 1477 roku Caspar von Schlichting zakupuje Radowice k. Sulechowa a następnie Jeziory, Ojerzyce, Rzeczycę. Jego syn, również Caspar był właścicielem Opalewa, Kupienina, Kępska, Witynia. Był protoplastą wszystkich Schlichtingów na obrzeżach Wielkopolski. Jego syn Ambroży poprzez małżeństwa z J.Leszczyńską, H.von Glaubitz i J. von Goltz oprócz Jezior i Rzeczycy odziedziczył również Przytoczną. Jego syn, Bartłomiej w 1578 roku nabywa Bukowiec i Łagowiec- tworząc odrębną gałąź rodu, piszącą się „z Bukowca”. Jego potomek- Maksymilian w roku 1624 zakupił część dóbr w Kosieczynie- ta linia zapoczątkowała gałąź rodu w Szlichtyngowej. Po Bartłomieju Rzeczycę dziedziczy jego syn Caspar- rotmistrz i radca margrabiego brandenburskiego. Bezżenny i bezdzietny umiera w roku 1620 tworząc z dóbr rzeczyckich seniorat- dobra dziedziczy najstarszy z rodu. Pierwszym, który przejmuje dobra jest Henryk von Schlichting z Przytocznej, brat Caspara. W XVI wieku Rzeczyca nie posiada siedziby. Pojawia się ona dopiero na początku XVII wieku. W XVIII wieku skromną siedzibę dworską wznoszą Wolfgang i Maximilian von Schlichting z Łochowa. W 1827 roku Johan Emanuel z Lubinicka buduje stylowy dwór z okazałym kompleksem folwarcznym oraz parkiem. Dwór zniszczony podczas działań wojennych w 1945 roku. Pozostałością po bytności w Rzeczycy von Schlichtingów są resztki cmentarza rodowego.

 

Rzeczyca- pałac

ZAMEK

W XVI wieku na cyplu wchodzącym w wody jeziora Lubinieckiego von Schlichtingowie zbudowali zamek, odcięty od lądu mostem zwodzonym. W XVII wieku Henryk von Szlichting w miejscu po założeniu zamkowym zniszczonym podczas wojny 30-letniej buduje duże zabudowania gospodarcze.

rzeczyca-1944-lubuskie