RZECZYCA /Rietschütz/

Wieś położona w powiecie i gminie Świebodzin, której początki sięgają XII-XIII wieku. Pierwsza wzmianka pochodzi dopiero z roku 1423. W tym czasie we wsi dwa majątki rycerskie. Jeden należał do rodu von Kӧckritz, później do von Luck. Drugi był własnością rodziny von Nostitz. Pierwszym wzmiankowanym właścicielem wsi z rodu von Nostitz był Hans von Nostitz, w latach 1491-1509 starosta okręgu świebodzińskiego.  Majątek po rodzinie von Nostitz przejęła rodzina von Schlichting i posiadała ją do 1945 roku. W 1610 roku własność Caspara von Schlichting. W latach 1698-1718 dobra w rękach Kaspara Heinricha von Schlichting z Lubinicka(zm.1718), w latach 1761-1764 własność Maxa Philippa von Schlichting(zm.1764), w  latach 1764-1769 własność Maxa von Schlichting z Łochowa, w latach 1769-1828 własność Johanna Emanuela Samuel von Schlichting, w latach 1828-1865 własność Kaspara Alexandra von Schlichting, w latach 1865-1899 własność Alexandra Ernsta Emanuela von  Schlichting, którego majątek w 1879 roku obejmował 350,20ha gruntów. W 1896 roku majątek obejmował 350ha gruntów. Ostatnim przedstawicielem rodu na Rzeczycy był Maximilian von Schlichting(ur.1867). W 1914 i 1929 roku majątek obejmował 354,5ha. Drugi majątek posiadała rodzina von Niebelschütz.  Przez małżeństwo Anny von Niebelschütz z Heinrichem I von Seherr-Thoss(1608-1671) dobra przechodzą w ręce rodziny von Seherr-Thoss z Wygnańczyc. Mieli jednego syna- Georga Siegismunda von Seherr-Thoss(11.04.1656-08.05.1738 Rzeczyca). Dwukrotnie żonaty: 1. z Hedwig von Kimptsch, 2. Z Anną Ursulą von Braun, z którą miał syna, Christopha Ernsta, późniejszego barona von Seherr-Thoss(14.02.1700-09.02.1753 Rzeczyca). Żonaty z Johanną Elisabeth von Netz, dziedziczką Ostroszowic w powiecie dzierżoniowskim. Ich syn, Heinrich Leopold, od 1775 roku posługujący się tytułem hrabiego, po śmierci Adama Heinricha von Netz, w 1757 roku przejmuje majątek ostroszowicki. Na początku XVII wieku majątek posiadała rodzina von Kalckreuth-wzmiankowany Hans Christian zmarły w 1713 roku. W 1728 roku jeden z majątków należał do rodziny von Sack. Od XVII wieku część wsi była w posiadaniu rodziny von Troschke und Rosenwerth– wymieniony Maximilian Gottlob von Troschke und Rosenwerth. W 1791 roku majątek był w posiadaniu barona Sigmunda Karla Gottloba von Troschke. Brak wzmianki o siedzibie dworskiej. Posiadali majątek w latach 1700-1804. 

Rodzina von Schlichting przybyła na tereny polskie z księstwa von Anhalt w XV wieku, była w posiadaniu m.in. miejscowości: Bucze, Gryżyna, Toporów, Kosobudz, Staropole. W 1477 roku Caspar von Schlichting zakupuje Radowice k. Sulechowa a następnie Jeziory, Ojerzyce, Rzeczycę. Jego syn, również Caspar był właścicielem Opalewa, Kupienina, Kępska, Witynia. Był protoplastą wszystkich Schlichtingów na obrzeżach Wielkopolski. Jego syn Ambroży poprzez małżeństwa z J.Leszczyńską, H.von Glaubitz i J. von Goltz oprócz Jezior i Rzeczycy odziedziczył również Przytoczną. Jego syn, Bartłomiej w 1578 roku nabywa Bukowiec i Łagowiec- tworząc odrębną gałąź rodu, piszącą się „z Bukowca”. Jego potomek- Maksymilian w roku 1624 zakupił część dóbr w Kosieczynie- ta linia zapoczątkowała gałąź rodu w Szlichtyngowej. Po Bartłomieju Rzeczycę dziedziczy jego syn Caspar- rotmistrz i radca margrabiego brandenburskiego. Bezżenny i bezdzietny umiera w roku 1620 tworząc z dóbr rzeczyckich seniorat- dobra dziedziczy najstarszy z rodu. Pierwszym, który przejmuje dobra jest Henryk von Schlichting z Przytocznej, brat Caspara. W XVI wieku Rzeczyca nie posiada siedziby. Pojawia się ona dopiero na początku XVII wieku. W XVIII wieku skromną siedzibę dworską wznoszą Wolfgang i Maximilian von Schlichting z Łochowa. W 1827 roku Johan Emanuel z Lubinicka buduje stylowy dwór z okazałym kompleksem folwarcznym oraz parkiem. Dwór zniszczony podczas działań wojennych w 1945 roku. Pozostałością po bytności w Rzeczycy von Schlichtingów są resztki cmentarza rodowego.

 DWÓR

Rzeczyca- pałac

Nieistniejący dwór zbudowany został prawdopodobnie na fundamentach siedziby z XVII wieku, rozbudowany w XVIII wieku i w XIX wieku. Była to budowla piętrowa, z użytkowym poddaszem, kryta dachem  mansardowym. Dwór zniszczony podczas działań wojennych w 1945 roku.

ZAMEK

W XVI wieku na cyplu wchodzącym w wody jeziora Lubinieckiego von Schlichtingowie zbudowali zamek, odcięty od lądu mostem zwodzonym. W XVII wieku Henryk von Schlichting w miejscu po założeniu zamkowym zniszczonym podczas wojny 30-letniej buduje duże zabudowania gospodarcze.

WILLA

rzeczyca-1944-lubuskie