RACŁAW /Ratzdorf/

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Bogdaniec powiatu gorzowskiego. Prawdopodobnie po raz pierwszy wymieniona w 1290 roku(Ratecsana). W 1300 roku(Rasleusdorp) margrabia Albrecht III nadaje wieś cystersom kołbaczowskim z filią w Mironicach. Wymieniona ponownie w 1323 roku(Ratzsleresdorp), kiedy król Ludwik IV potwierdził nadania cystersom z Kołbacza. W 1324 roku dobra we wsi Razzeldorp-Racław posiada rodzina von Splinter, ponownie wymieniona w 1337 roku. Od 1350 roku część dochodów mógł pobierać Hasso von Wedel. W 1352 roku część gruntów posiada miasto Gorzów. W 1354 roku część dochodów ze wsi pobiera Betkin von der Osten. W 1368 roku umiera wdowa von Splinter, po mężu von Sack a dobra przepisane zostają rodzinie von Wedel z Krzywnicy- wymieniony Hasson i Wedig von Wedel. W 1403 roku wieś zakupiona przez Badlewina Stal. W 1449 roku część wsi  posiada rodzina von Horker. W 1486 roku wymienia się Kaspara i Henninga von Horker. W 1517 roku część wsi posiada rodzina von der Marwitz– wymienia się Clausa, Melchiora, Hansa, Zachariasza, Kaspara, Piotra i Otto von der Marwitz. W 1674 roku Moritz Werner von der Marwitz za Jenin oddaje Racław a sam Racław przyłączony zostaje do domeny państwowej w Mironicach. Przed 1849 rokiem dobra są w rękach Woltera Welle. Po 1879 roku majątek posiada baron von Carnap-Bornheim, właściciel Janczewa. Po 1896 roku majątek od Philippa barona von Carnap-Bornheim zakupuje rodzina Polensky(Polenski). Wymienia się Fabiana Polensky oraz Gustava Polensky(1846-1908). Rodzina Polensky była właścicielem majątku do 1945 roku. Po 1945 roku dobra upaństwowiono tworząc na terenie majątku PGR. W 1956 roku założono Rolniczą Spółdzielnię Wytwórczą”Przełom”, rozwiązaną w 1957 roku. We dworze mieszkania dla pracowników i biura PGR. Obecnie własność prywatna.

raclaw-2-dwor

raclaw-palac-1raclawraclaw-pow-gorzow-wlkp

 

Dwór wybudowany w 1901 roku w stylu neoklasycystycznym, na rzucie prostokąta, murowany z cegły i kamienia, podpiwniczony, dwukondygnacyjny, nakryty dachem dwuspadowym. W elewacji bocznej znajduje się prostopadłościenna wieża wtopiona częściowo w bryłę budowli, mieszcząca klatkę schodową, przebudowana.
W hollu i Sali balowej zachował się skromny wystrój sztukatorski w formie owalu i rozgwiazdy, umieszczony pośrodku sufitu oraz oryginalna, reprezentacyjna stolarka drzwiowa wraz z supraportami.

raclaw-1934-lubuskie