RĄPICE /Rampitz/

Wieś położona w gminie Cybinka powiatu słubickiego.  Po raz pierwszy wzmiankowana w 1232 roku(Rampicz), kiedy kasztelan Perregrinus z Szydłowa przekazuje miejscowość cystersom z Lubiąża. W 1367 roku zamek był w rękach rycerza Henzel von Oegnitz. W 1375 roku należał do Hanza von Oegnitz, którego zameczek został spalony i zburzony. W 1421 roku wieś należała do Heinricha von Oegnitz i jego syna. Decyzją margrabiego Friedricha I  przekazał wieś w lenno braciom Heinrichowi, Albrechtowi, Hansowi Edler Schenken von Landsberg ziemie wcześniej należące do Heinricha von Oinitz(Oegnitz). Po protestach wdowy część gruntów wróciła do rodziny von Oegnitz, ziemie należące do braci Edler Schenk von Landsberg zostały przez nich sprzedane braciom von Schlieben. W 1430 roku margrabia Johann przekazuje wieś Baruthowi von Wiesenburg lecz w krótkim czasie wieś zostaje sprzedana zakonowi joannitów ze Słońska. W 1448 roku podział wsi na 4 działy własnościowe: część gruntów należała do zakonu joannitów ze Słońska, część do cystersów z Lubiążą, część do Barutha(Bartischa) von Wiesenburg i jego żony Anny oraz do Nickela von Syfirtitz(posiadał grunty po von Oegnitz). Nickel von Syfirtitz sprzedał swoją część cystersom z Lubiążą. Około 1448 roku całość wykupiona przez joannitów ze Słońska. Opiekę nad majątkiem we wsi sprawowali komandorzy zakonu: Ludwig von Schlaberndorf(1497), Johannes von Barfft(Barfuss)(1515), Hans von Walbergk(1533), Kurt von Retzdorf(1544), Bastian von Lӧben(1592). Wieś należała do zakonu do jego sekularyzacji w 1810 roku. Później domena państwowa.

ZAMEK

W XIV wieku mowa o zameczku należącym do Henzla von Oegnitz. W 1375 roku zamek będący w rękach rycerza Hanza von Oegnitz został spalony i zniszczony.

ZESPÓŁ DWORSKI

Dwór zbudowany w pierwszej połowie XIX wieku, późnoklasycystyczny. Murowany z cegły, prostokątny, parterowy, z facjatą w elewacji północnej.

WILLA AUGUSTIN