RYCHLIK /Reichen/

Wieś położona w gminie Sulęcin powiatu sulęcińskiego. Wielokmrotnie wymieniana jako: Richenowe, Rychenow(1400), Richenow, Reichnow. W 1286 roku przekazana zakonowi templariuszy przez margrabiów askańskich. Od 1350 do 1811 roku wieś należała do joannitów z Łagowa. W spisie z 1718/19 roku wymieniony majątek należący do joannitów z Łagowa. W XIV wieku część gruntów we wsi było lennem Ottona von Lossow, wzmiankowanego w 1405 roku. W 1460/61 roku wymieniony Henz(Hencze, Hentze, Hentz) Grabel, w 1582 roku Melchior von Gersdorf a w 1594 roku Joachim von Gersdorf, którzy mieli majątek na terenie wsi. W 1594 roku Joachim von Gersodrf na 3 lata wydzierżawił majątek Joachimowi von Ilow ze Smogór. W 1662 roku roku majątek w rękach rodu von Ludewig, w 1718/19 roku rodziny Rӧstell. Od lat 20-ych XIX wieku majątek należał do rodziny Karney– wymieniany Karl Ferdinand(1815), Julius Karl Otto Karney(*29.01.1837-+27.06.1889). W latach 1850-53 majątek rodziny Karney obejmował 820 akrów ziemi. W 1879 roku majątek należący do rodziny Karney liczył 284,30 ha gruntów. W 1892 roku córka właściciela Marie Elfriede Hedwig Karney(*27.09.1872-+16.04.1959) wychodzi za mąż za właściciela dóbr w Serbowie, Carla Roberta Douglas(*02.05.1852-+08.04.1930). W 1879 roku majątek o powierzchni 284,30ha należał nadal do rodziny Karney. Kolejnym właścicielem dóbr był Johann Wilhelm Morgenstern(*1818-+1883). Po 1907 roku majątek liczący 375 ha gruntów posiada rodzina Redlich. W 1914 roku majątek obejmował 391ha i należał do Hansa Erdtmann. Od lat 20-tych XX wieku majątek należał do rodziny Kortüm– wymieniony Fritz Kortüm. W 1929 roku wymienione 3 majątki należące do: Fritza Kortüm, 520ha, Karla Bennewitz(87ha), Wilhelma Zimmermann(34,5ha). Prawdopodobnie ostatnim właścicielem majątku wzmiankowanym w 1941 roku był Wilhelm Zimmermann, burmistrz-sołtys wsi Rychlik.

We wsi założenie dworskie z dworem znacznie przebudowanym oraz parkiem krajobrazowym i zabudowaniami gospodarczymi.

rychlik-1896-lubuskie