ROŚCICE /Ruppendorf/

Wieś położona w gminie Żary powiatu żarskiego wymieniona po raz pierwszy w roku 1460. W tym czasie była w posiadaniu rodziny von Filtz, która była wymieniana jeszcze w XVI wieku(1512) jako właściciele wsi i budowniczowie dworu. W 1515 dobra należą do rodziny von Schӧnberg, w 1522 roku von Kӧckeritz a w latach 1530-67 do rodziny von Gelnitz– w latach 1655-1660 dobra w posiadaniu von Unruh, zięcia von Gelnitz, . Od 1657 majątek posiadają książęta żagańscy. Od 1786 roku wieś zakupił książę kurlandzki Piotr Biron, zmarły w 1800 roku. Później majątek należał do książąt de Talleyrand-Perigord. Posiadali dobra we wsi do 1940 roku.

 

Po założeniu dworskim resztki parku krajobrazowego.

Rościce 1901, lubuskie