RÓŻANKI /Stolzenberg/

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Kłodawa powiatu gorzowskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1337 roku. Należała wtedy do rodu von Stolle. Wymienia się również ród rycerski von Sack ale możliwe, że chodzi o inną miejscowość(Stolzenburg) z ok. Morynia. W 1455 roku część gruntów należała do braci Konrada i Nickela von Damnitz. Od 1492 roku wieś należy do rodziny von Strauss. Wymienia się Jakuba, Clausa, Piotra von Strauss. W 1499 roku wymieniony Otton von Strauss. Rodzina von Strauss posiadała Różanki do połowy XVII wieku. Przez małżeństwo z jedną z rodu von Strauss majątek jest w rękach Aleksandra Gordon(1646), pułkownika, komendanta twierdzy w Drezdenku. Na początku XVIII wieku dobra są w posiadaniu rodziny von Polentz– wymieniony Johann, później Karl Friedrich von Polentz(1715-18). W latach 1736-1738 Różanki zakupił margrabia Fryderyk Henryk książę Hohenzollern von Brandenburg-Schwedt(21.08.1709-12.12.1788), syn Filipa Wilhelma i Joanny Charlotty von Anhalt-Desau. W 1739 roku ożenił się z kuzynką księżniczką Leopoldine Marii von Anhalt-Dessau(12.12.1716-27.01.1782). Miał z nią dwie córki- Friederike Charlotte Leopoldine Louise von Brandenburg-Schwedt oraz Louise Henriette Wilhelmine von Brandenburg-Schwedt. Od 1751 roku w separacji. Od 1784 roku jest w związku z Marią Magdalene Charlotte Carl, z którą ma syna- Friedricha Carl. W 1786 roku syn otrzymuje od króla Prus tytuł i nazwisko- Friedrich Carl baron von Stoltzenberg, nawiązując do posiadłości jego ojca pod Gorzowem. Po śmierci księcia Fryderyka Henryka w 1788 roku, majątek dziedziczą jego córki. Do 1838 roku majątek zarządzany przez książęta von Anhalt-Dessau. Później był dzierżawiony.Od początku XX wieku do 1945 roku majątek jest w rękach książąt von Anhalt.

Różanki- na północ od Gorzowa- dwór

Różanki-pałac

ZESPÓŁ PAŁACOWO-DWORSKO-FOLWARCZNY

Zespół folwarczny z pierwszej połowy XIX wieku, składający się z domu mieszkalnego-dworu i trzech budynków gospodarczych, w stylu klasycystycznym, użytkowany przez Stację Ochrony Roślin. Pałac spłonął w 1945 roku.

rozanki-1936-lubuskie