RÓŻANKI /Stolzenberg/

Wieś położona w gminie Kłodawa powiatu gorzowskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1337 roku(Stoltenbergh). Należała wtedy do rodu von Stolle lub Stolte. W tym też roku wymieniony majątek należący do miejscowego kościoła. Pod koniec XIV wieku lenno rodu von Sack. W 1455 roku część gruntów należała do braci Konrada i Nickela von Damnitz. Od 1492 roku wieś należy do rodziny von Strauss. Wymienia się Jakuba, Clausa, Piotra von Strauss. W 1499 roku wymieniony Otton von Strauss. Rodzina von Strauss posiadała Różanki do połowy XVII wieku. Przez małżeństwo z jedną z rodu von Strauss majątek jest w rękach Aleksandra Gordon(1646), pułkownika, komendanta twierdzy w Drezdenku. Na początku XVIII wieku dobra są w posiadaniu rodziny von Polenz– wymieniony Johann, później Karl Friedrich von Polenz(1715-18). W latach 1736-1738 Różanki za 30000 talarów zakupił margrabia Friedrich Heinrich książę Hohenzollern von Brandenburg-Schwedt(21.08.1709-12.12.1788), syn Philippa Wilhelma i Johanny Charlotty von Anhalt-Desau. W 1739 roku ożenił się ze swoją kuzynką księżniczką Leopoldine Marie von Anhalt-Dessau(12.12.1716-27.01.1782). Miał z nią dwie córki- Friederike Charlotte Leopoldine Louise von Brandenburg-Schwedt oraz Louise Henriette Wilhelmine von Brandenburg-Schwedt. Od 1751 roku w separacji. Od 1784 roku jest w związku z Marie Magdalene Charlotte Carl, z domu Cramer lub Kramann, z którą ma syna- Friedricha Carla. W 1786 roku syn otrzymuje od króla Prus tytuł i nazwisko- Friedrich Carl baron von Stoltzenberg, nawiązując do posiadłości ojca pod Gorzowem. Po śmierci księcia Friedricha Heinricha w 1788 roku majątek dziedziczy młodsza z jego córek, Louise Henriette Wilhelmine von Brandenburg-Schwedt, która w 1767 roku poślubiła Leopolda Friedricha, od 1751 roku Leopolda III księcia Anhalt-Dessau(*10.08.1740-+09.08.1817) z dynastii askańskiej. Miał z nią dwójkę dzieci: córkę zmarłą po porodzie oraz syna księcia Friedricha(1769-1814), następcę tronu Anhalt-Dessau. Do 1838 roku majątek zarządzany przez książęta von Anhalt-Dessau. Później był dzierżawiony. W 1848 roku dzierżawcą dórb za sumę 5000 talarów rocznie był niejaki Bayer. W 1879 roku majątku o powierzchni 3236,14ha nadal dzierżawcą był Bayer. W 1896 roku majątek księcia Friedricha I von Anhalt-Dessau(zm.1904r.) obejmował 3235ha. W skład majątku wchodziły dobra w Wojcieszycach o areale 717ha. W 1914 roku majątek obejmował 3148ha i należał do Friedricha II księcia von Anhalt-Dessau(zm.1918r.) a dzierżawcą był Alfred Balcke. W skład majątku wchodził majątek w Wojcieszycach(Wormsfelde). W 1929 roku właścicielem była spółka powiernicza Herzogl. Anh. Treuhand-Verwaltung A.-G., Dessau, a dzierżawcą był Alfred Balcke.

PAŁAC

Różanki- na północ od Gorzowa- dwór

Różanki-pałac

Pałac spalony przez wojska radzieckie w 1945 roku i w latach późniejszych rozebrany.

ZESPÓŁ DWORSKO-FOLWARCZNY

Zespół folwarczny z pierwszej połowy XIX wieku, składający się z domu mieszkalnego i trzech budynków gospodarczych, w stylu klasycystycznym, użytkowany przez Stację Ochrony Roślin. Obok stał nieistniejący pałac z cechami neogotyku angielskiego.