RADOWICE /Radewitsch, Früchtenau/

Wieś położona w gminie Trzebiechów powiatu zielonogórskiego. Początki wsi sięgają średniowiecza. W 1385 roku wzmiankowana wieś Radebicz, kiedy należała do Berolda Celmy. Na początku XVI wieku wieś należy do rodu von Moschen(Mӧstschen, Mӧstichen, Mosch) W 1565 roku majątek był w rękach Hansa von Moschen(Mӧstschen). W 1575 roku wieś należy do jego syna, Alexandra von Mӧstichen. W 1644 roku wieś w rękach Alexandra i Georga von Mӧstichen. W 1666, 1667 do początku XVIII wieku majątek posiadała rodzina von Sack. W 1715 roku dwa działy majątkowe należące: 1-szy do Christopha von Unruh z Smolna Wielkiego, 2-gi do wdowy Dorothei Helene von Sack, z domu von Gersdorf zamieszkałej w Radowicach. Miała jednego syna, Karla Friedricha, porucznika wojska polskiego. Wg spisu z 1718/19 roku 1-szy majątek należał do Christopha von Unruh, 2-gi do Karla Friedricha von Sack. Rodzina von Unruh posiadała majątek jeszcze w 1725 roku. W 1751 roku majątek posiadała rodzina von Oppeln-Bronikowskich. W 1757 roku dobra w rękach rodu von Schwerin(Swerin, Sverin, Sweryn, Zweryn, Tzwerin). W 1765 roku wieś zakupiona przez hrabiego von Reuss zu Kӧstritz. Na przełomie XVIII-XIX wieku dobra należały do księcia Heinricha XLIV von Reuss, zmarłego w 1832 roku. Dobra pozostawały w posiadaniu książąt von Reuss do 1945 roku. W 1879 roku majątek księcia Heinircha VII von Reuss(zm.1906) obejmował 558,90ha gruntów. W 1896 roku majątek ten obejmował 559 ha powierzchni i dzierżawiony był przez Herberta. W 1914 roku majątek obejmował 569ha i należał do księcia Heinricha XXXII von Reuss(zm.1935). W 1929 roku nadal własność księcia Heinricha XXXII von Reuss, wł. Trzebiechowa dzierżawiona przez majora w stanie spoczynku Georga Neumann a majątek obejmował 247ha, pozostała część majątku rozparcelowana.

MAJĄTEK

W północnej części wsi położony był majątek. Na miejscu budynku gospodarczego dom weselny.  Dwór nie istnieje.

radowice-1896-lubuskie