RUSOCICE /Raussen/

Wieś położona w gminie Żary powiatu żarskiego. W latach 1474-1512 wieś w rękach rodu von Filtz z Rościc, po których na krótko przejmuje rodzina von Schӧnberg, również z Rościc. W 1522 roku dobra są własnością rodu von Kӧckeritz z Rościc. Kolejno wieś należy do rodziny von Jornitz=Jauernitz w latach 1523-1573 a następnie do rodu von Gladis z Bogomiłowa w latach 1582-1671. Od 1671 do 1940 majątek jest własnością książąt żagańskich.

Rusocice 1907, lubuskie