RACULA /Lawaldau/

Była wieś położona w powiecie zielonogórskim, obecnie część miasta Zielona Góra wzmiankowana już w 1237 roku. Prawdopodobnie nazwę swoja wzięła od łużyckiego rodu von Larenwalde. W 1305 roku jako właściciel wsi wymienia się Wisława de Duringow. Od 1315 należała do rodziny von Unruh– wymieniony Johann von Unruh. W rękach tej rodziny pozostawała przez ponad 400 lat. W 1448 roku został wymieniony Ludwig von Unruh, „Pan na Raculi”, a w 1525 roku zostali wymienieni Nickol i Hans von Unruh. Okres największego rozwoju wsi nastąpił za czasów Georga Ottona von Unruh, późniejszego właściciela Zatonia oraz Ochli Dolnej, Słonych i Droszkowa. Po jego śmierci dobra odziedziczyli trzej jego synowie. Raculę otrzymał Johann Friedrich von Unruh, najmłodszy z synów. Z powodu zapaści finansowej w 1721 roku majątek został sprzedany. Zakupił go Johann Sigmund von Rothenburg z Lasek Odrzańskich. W 1743 roku dobra kupił Christoph von Prittwitz by w 1761 roku sprzedać je Balthasarowi Ferdinandowi baronowi von Stosch, właścicielowi Borowa, Wiechlic, Czernej, Starego Kisielina i Drzonkowa. W XIX wieku majątek został częściowo rozparcelowany.

Racula- dwor od frontu

racula-dwor-od-strony-ogrodu

W części środkowej wsi po stronie wschodniej położony był zespół dworski, w skład którego wchodził: dwór, budynki gospodarcze, podwórze folwarczne, ogród.

racula-1894-lubuskie