RZECZYCA /Riesnitz/

Wieś położona w gminie Maszewo powiatu krośnieńskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1308 roku należąc do biskupa poznańskiego. W 1713 roku właścicielem był Georg Friedrich von Winterfeld, kawaler, zamieszkały w Rzeczycy. Miał 3 braci: Christiana Georga z Antwerpii, porucznika Alexandra Ludwiga i sierżanta Samuela Adolfa. Wg spisu z 1718/19 roku właścicielem majątku jest Alexander Ludwig von Winterfeld. Majatek po rodzinie von Winterfeld przechodzi w ręce Johanna Christiana Fuchs, burmistrza Fürstenwalde.  W 1720 roku córka Johanna, Anna Sophia wyszła za mąż za Johanna Heinricha Piper(01.01.1680 Karnice(Pomorze Zach)-19.05.1752 Berlin), pruskiego oficera finansowego, nobilitowanego w 1736 roku. W 1735 roku odziedziczył po teściu Rzeczycę, Sądów i Bargów w powiecie sulęcińskim. Z żoną Anną Sophią, z domu Fuchs miał ośmiu synów i pięć córek, z których 5 synów i dwie córki zmarły w dzieciństwie. W 1767 roku wieś należała do syna Johanna, Wilhelma Christiana von Piper(1732-1811), od którego majątek zakupił Alexander Ernst von Oppen, właściciel Dąbek. Alexander Ernst zmarły w 1803 roku majątek pozostawił swoim nieletnim synom.  Po 1828 roku majątek jest w posiadaniu rodziny Petsch. Od 1850 roku kolejnym właścicielem dóbr rzeczyckich jest George Fr. Arnous(1857) a następnie książęta zu Lӧwenstein-Wertheim-Freudenberg. Posiadali majątek do początku XX wieku. W 1879 roku ich dobra obejmowały 1311,04 ha gruntów a w 1896 roku majątek księcia Wilhelma von Lӧwenstein-Wertheim-Freuenberg zamieszkałego w Karlsruhe obejmował 1285ha gruntów. W 1914 roku majątek obejmował 1351ha i należał do Karla Heinricha Müller z Dutzow w Meklenburgii. W skład majątku wchodziły folwarki: Lubach i Radeberg. W 1929 roku właścicielem był Carl Heinrich Müller z Dutzow koło Gadebusch(Mecklenburgia), a do majątku o areale 1326ha, wchodziły majątki w Lubach i Radeberg. Natomiast z innych źródeł wynika, że około 1923 roku Müller sprzedał majątek nie znanemu z nazwiska człowiekowi. Po nim około roku 1925 majatek trafił w ręce Hansa Georga von Kramsta(1892-1942). Stałą rezydencję posiadał na Śląsku w Chwalimierzu(Frankenthal) a tutaj przebywał 2-3 razy do roku. Majątkiem zarządzał Hans Heller. H.G. von Kramsta był kawalerem, za antyhitlerowskie poglądy pozbawiony majątku, później aresztowany. Zmarł w obozie zagłady w Nadrenii lub jak mówi inna wersja po wykupieniu go z obozu w Oświęcimiu za 3.5 mln marek.

rzeczyca-ogrod

rzeczyca-palac-front

 

 

 

 

 

PAŁAC

Pałac zbudowany w pierwszej połowie XIX wieku na planie prostokąta, kryty dachem mansardowym, podpiwniczony. W sąsiedztwie park krajobrazowy o powierzchni 4,5 ha.

rzeczyca-1896-lubuskie