STUDNICE /Ablassbrunn/

Osada położona w gminie Brzeźnica powiatu żagańskiego. Założona w 1540 roku  przez Stenzela von Nostitz z Chotkowa. Od powstania wchodziła w skład majątku w Chotkowie. Późniejsi właściciele to: von Schӧnaich, von zu Dohna, von der Schulenburg, von Tschirnhaus, von Redern, von Proskau, miasto Szprotawa.

Studnice 1933, lubuskie