OGNICA /Werder/

Była wioska, obecnie część miasta Świnoujście. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1319 roku. W tym miejscu znajdował się zameczek myśliwski księcia pomorskiego Warcisława V. Po raz kolejny wzmiankowana w 1560 roku. W 1601 roku majątek ognicki należał do Petera von Gottberg. W 1612 roku sprzedał dobra Heinrichowi Westfal, a ten w 1624 roku odsprzedał majątek H. Krause. Na początku XVIII wieku rodzina Krause została nobilitowana przyjmując nazwisko von Krausenstein. W 1739 roku porucznik Heinrich Wilhelm von Krausenstein wydzierżawia majątek Michaelowi Gützlaff oraz jego szwagrowi Friedrichowi Conrad.  W 1764 roku właścicielem dóbr był Albrecht Friedrich von Krausenstein. Do lat 40-tych XIX wieku  w posiadaniu Christian Friedrich von Krausenstein(1846). W 1910 roku majątek będący w rękach Alfreda Bock obejmował 216 ha gruntów.

W zachodniej części wsi położony był majątek, składający się z dworu, spichlerza, stodoły, obory i stajni.

Ognica 1911, zachodniopomorskie