CHOCICZ /Hermswalde/

Wieś położona w gminie Lubsko powiatu żarskiego. Wchodziła w skład państwa stanowego Żary rodu von Biberstein. Początki wsi sięgają XIII wieku. W 1487 roku wieś jest w rękach Sigismunda von Rothenburg, żonatego z Anną von Grüneberg. Odkupił wieś od króla węgierskiego Macieja Korwina. W 1650 roku majątek staje się własnością Heinricha Otto von Gablenz zmarłego w 1686 roku i jego żony Anny Brigitty von Gablenz, z domu von Tschirnhausen, zmarłej w 1698 roku. Mieli czterech synów: Heinricha Otto i Hieronimusa Christopha, Gottloba Ehrenfrieda i Franza Wilhelma. Dobra odziedziczył Heinrich Otto von Gablenz, który nie miał dzieci. Posiadali dobra do 1774 roku. Po śmierci ostatniego z rodu von Gablenz majątek rozparcelowano pomiędzy 23 członków gminy.

Chocicz 1933, lubuskie