CHICHY /Kunzendorf/

Wieś położona w gminie Małomice powiatu żagańskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1305 roku(„Condradi villa”). Właścicielami wsi w 1324 roku była rodzina von Nechern, posiadacze pobliskiego Janowca oraz Bobrzan. W tym czasie była to jedna wieś podzielona na część Dolną i Górną. W 1521 roku właścicielem dóbr był Seiffried von Nechern. W 1592 roku połowa wsi należała do  rodziny von Schkopp z Chocianowa. W 1593 roku wieś zakupują baronowie von Kittlitz z Małomic i posiadają całą wieś do 1640 roku. Dalsza historia wsi wiąże się z podziałem wsi w 1640 roku na 3 niezależne majątki: majątek z zamkiem(Schlossvorwerk), obecnie część wsi zwana Bobrzany-Janowiec, Folwark Górny(Obervorwerk) i Folwark Dolny(Niedervorwerk).

NaecherSchopp IKittlitz

Folwark Górny

Położony na północnym krańcu wsi, na granicy z Witkowem. Powstał z 3 opuszczonych gospodarstw. Do 1650 roku własność baronów von Kittlitz. W 1650 roku należy do burmistrza Żagania Schӓffer`a, w 1671 roku były w posiadaniu rodu von Haugwitz z Kartowic, w 1680 roku właścicielem była rodzina von Schenckendorf. Od 1718  własność rodu von Knobelsdorff, posiadających od 1701 roku Folwark Dolny. Do 1932 roku wchodzi w skład Folwarku Dolnego. W 1932 roku dobra zakupuje Brase z Lipinek Łużyckich i posiada je do 1945 roku.

Folwark Dolny

Do 1680 roku wchodził w skład majątku baronów von Kittlitz. W latach 1680-1692/1693 domena państwowa pod zarządem księcia żagańskiego  von Lobkowitz. W 1693 własność rodu von Stentsch z Przytoku, od 1701 roku zakupiona przez rodzinę von Knobelsdorff z Jelenina.   W 1792 roku tzw. „Pałacyk Maxymiliana” zakupuje Christian Gottlob von Diebitsch, stając się właścicielem niewielkiego majątku położonego na terenie Chich Dolnych– Oberhof. W 1804 roku kolejnym właścicielem Chich zostaje rodzina hrabiów von zu Dohna z Małomic. W 1841 roku Chichy stają się samodzielnym majątkiem, wydzielonym z dóbr małomickich ale nadal pozostających w rękach rodziny burgrabiów von zu Dohna. W 1857 roku właścicielem dóbr jest margrabia Fabian hrabia zu Dohna, posiadający je od 1849 roku. W 1871 roku umiera Fabian hrabia von zu Dohna-Schlodien. Majątek pozostaje w rękach wdowy, Marie, z domu von Steinach. W 1883 roku majątek zakupuje generał major Oskar Carl Ernst von Diebitsch(*18.07.1823-+18.05.1906), od 1863 roku mąż córki Fabiana, Doroty hrabianki von zu Dohna. Mają syna Hansa Gottharda Alfreda Friedricha Paula(*1865-+1945), który w 1898 roku poślubił Clementine zu Dohna-Mallmitz. Od 1926 roku majątkiem zajmuje się syn Hansa Gottharda i Clementine zu Dohna- Hans Burkhard(*03.05.1900-+1993) ożeniony z Marią baronówną von Bodenhausen. Dobra pozostają w rękach rodziny von Diebitsch do 1945 roku.

 KnobelsdorfDohna von zuDiebitsch (5)

Chichy 2 lubuskieChichy 1 lubuskieChichy, lubuskie

ZAŁOŻENIE PAŁACOWO-PARKOWE

W środkowej części wsi w otoczeniu niewielkiego parku stoi pałac, murowany, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, zbudowany na rzucie prostokąta z dobudówką od strony północnej. Zbudowany w pierwszej połowie XVIII wieku przez Christopha Gottloba von Knobelsdorff. Prawdopodobnie w tym miejscu wcześniej stało założenie zbudowane przez wcześniejszych właścicieli- rodzinę von Kittlitz. Po II wojnie światowej majątek jest w zarządzie PGR, po 1990 w strukturach Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Z wystroju wnętrz nie zachował się żaden detal architektoniczny- np. schody prowadzące na piętro zostały zniszczone podczas ograbiania pałacu pod koniec lat 90-tych XX wieku. Obecnie w rękach prywatnych z siedzibą Lubuskiej Akademii Sztuki „Chichy Art”.

FOLWARK Z OFICYNĄ

PAŁAC MAXIMILIANA VON KNOBELSDORFF.

W 1732 roku na terenie Folwarku Górnego stał pałac zbudowany dla niewidomego brata, Maximiliana von Kbobelsdorff. W 1792 roku pałac wraz z majątkiem zostaje zakupiony przez Christiana Gottloba von Diebitsch.

Screen Shot 144

Screen Shot 143