CHICHY /Kunzendorf/

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Małomice powiatu żagańskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1305 roku jako wieś Konrada- „Condradi villa”. Właścicielami wsi w 1324 roku była rodzina von Nächern, posiadacze pobliskiego Janowca oraz Bobrzan. W 1592 roku połowa wsi była dzierżawiona przez rodzinę von Schkopp z Chocianowa. W 1593 roku wieś zakupuje ród von Kittlitz z Małomic. W latach 1680-1692/1693 miejscowość w rękach cesarskich pod zarządem księcia von Lobkowitz z Żagania. W 1693 roku dochodzi do podziału majątku- Chichy na krótko [przejmuje rodzina von Stentsch z Przytoku. Od nich majątek zakupuje ród von Knobelsdorff z Jelenina w roku 1701. W 1804 roku kolejnym właścicielem Chich zostaje rodzina hrabiów von zu Dohna-Schlodien z Małomic. W 1792 roku tzw. „Pałacyk Maxymiliana” zakupuje Christian Gottlob von Diebitsch, stając się właścicielem majątku w Chichach Dolnych. W 1841 roku Chichy stają się samodzielnym majątkiem, wydzielonym z dóbr małomickich ale nadal pozostających w rękach rodziny von zu Dohna-Schlodien. W 1871 roku umiera Fabian hrabia von zu Dohna-Schlodien. Majątek pozostaje w rękach wdowy, Marie z domu von Steinach. W 1883 roku majątek przejmuje Oskar von Diebisch z tzw. Chich Dolnych, mąż córki Fabiana, Doroty hrabianki von zu Dohna-Schlodien. Dobra pozostają w rękach rodziny von Diebisch do 1945 roku.

W 1640 roku ziemie należące do rodu von Kittlitz wydzielone z całości jako Folwark Górny(oddzielony od założenia pałacowo-parkowego parkiem), które stanowiły do 1945 roku odrębny majątek, w 1650 roku należały do rodziny Schäffer, w 1671 roku były w posiadaniu rodu von Haugwitz z Kartowic, w 1680 roku właścicielem była rodzina von Schenckendorf, od 1718 roku wchodzi w skład dóbr rodu von Knobelsdorff, właścicieli Chich. W 1932 roku część gruntów zakupuje Brase z Lipinek Łużyckich i posiada je do 1945 roku.

Po II wojnie światowej majątek jest w zarządzie PGR, po 1990 w strukturach Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Naecher

Schopp I

Kittlitz

Lobkowitz (6)

von Stentzsch

Knobelsdorf

Dohna von zu

 

 

 

 

Diebitsch (5)

Haugwitz (4)

Schenckendorff

 

 

 

 

Chichy- palac

Chichy- palac001Chichy 2 lubuskieChichy 1 lubuskieChichy, lubuskie

 

ZAŁOŻENIE PAŁACOWO-PARKOWE

W środkowej części wsi w otoczeniu niewielkiego parku stoi pałac, murowany, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, zbudowany na rzucie prostokąta z dobudówką od strony północnej. Zbudowany w pierwszej połowie XVIII wieku przez Christopha Gottloba von Knobelsdorffa. Prawdopodobnie w tym miejscu wcześniej stało założenie zbudowane przez wcześniejszych właścicieli- rodzinę von Kittlitz. Z wystroju wnętrz nie zachował się żaden detal architektoniczny- np. schody prowadzące na piętro zostały zniszczone podczas ograbiania pałacu pod koniec lat 90-tych XX wieku. Obecnie w rękach prywatnych i siedzibą Lubuskiej Akademii Sztuki „Chichy Art”.

PAŁAC MAXIMILIANA VON KNOBELSDORFF.

W 1732 roku na terenie Folwarku Górnego stał pałac zbudowany dla niewidomego brata, Maximiliana von Kbobelsdorff. W 1792 roku pałac wraz z majątkiem zostaje zakupiony przez Christiana Gottloba von Diebitsch.

Screen Shot 144

Screen Shot 143