CZASŁAW /Heydau/

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Otyń powiatu nowosolskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w roku 1398. Od średniowiecza stanowiła własność rycerską. W 1566 roku jako właściciel wymieniany jest Georg von Dyherrn z Mirocina. W posiadaniu tej rodziny miejscowość była przez ponad sto lat- w roku 1581 wymienia się Christopha von Dyherrn, w 1705 roku Gotharda von Dyherrn, który w tym czasie sprzedaje dobra Hansowi Moritzowi von Tschammer. W późniejszym czasie dość częste zmiany właścicieli. W połowie XVIII wieku jako właściciel wymieniany jest Ernest Wilhelm von Lüttwitz, po nim Maximilian von Stentzsch. W XVIII wieku jest mowa o dworze. W roku 1808 wieś zostaje zakupiona przez księżnę Dorotę de Dino de Talleyrand-Perigord. W roku 1879, jej syn, książę Aleksander de Dino sprzedaje wieś pruskiemu ministrowi Rudolfowi von Friedenthal. Po nim dobra dziedziczy jego córka, Renata baronowa von der Lancken-Wackenitz. Dzierżawcą majątku w roku 1926 jest rodzina Liersch, a w 1933 roku Herman Kubeile.

Dyherrn

Tschammer (9)

Lutwitz (3)

von Stentzsch

von der Lancken-Wakenitz

Czasław-dwór

Po 1945 roku dwór jak i folwark popadły w ruinę. Obecnie po dworze nie ma śladu.

czaslaw-1896-lubuskie