CHRÓŚCIK /Neuendorf/

Była wieś, od 1977 roku dzielnica miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1300 roku(Nyendorp), kiedy margrabia Albrecht III nadał Chróścik cystersom z Kołbacza z filią w Mironicach. Wielokrotnie wymieniana w latach: 1321(Nyendorp), 1337(Niendorf, Niensdorp), 1355(Niendorp), 1470(Newendorff). W 1321 roku król Ludwik IV potwierdził nadania Albrechta III. W 1470 roku siedział tu burmistrz Gorzowa Caweln. Po sekularyzacji zakonu w 1539 roku majątek stał się własnością państwa i podlegał urzędowi w Mironicach. Ostatni opat Johan Kühne na swoją siedzibę wybrał Chróścik. Po pastorze majątek wraz z dworem przeszedł na rodzinę Hanff. Na początku XVII wieku majątek jest w posiadaniu rodziny von Schӧnebeck. Po 1634 roku część gruntów we wsi nadal posiadała rodzina Hanff. W 1731 jako właścicielka odnotowana wdowa Hanff. W 1879 roku majątek o powierzchni 217,16ha należał do rodziny Wolf. Wymieniony Carl Wolff. W 1896 roku majątek należący do Fritza Schulz obejmował 284,92ha. W skład majątku wchodził nieistniejący folwark Petershagen, położony na południe od Łupowa. W 1914 roku majątek obejmował 362ha i należał do Fritza Schulz. Poza tym na terenie wsi mowa o kolejnych 4 majątkach należących do: Karla Genschmer(79ha), Leberechta Genschmer(79ha), Ottona Melzer(45ha), Chr. Reichert(45ha). W 1929 roku główny  majątek posiadał Bruno Schulz(357ha) z folwarkiem Petershagen. Poza tym kilka mniejszych majątków: Richard Genschmer(79ha), Leberecht Genschmer(75ha), Arthur Melzer z Berlina, dzierżawca Hermann Bock(45ha), Paul Reichert(45ha). Prawdopodobnie rodzina Schulz posiadała majątek do 1945 roku.  

Chroscik- ok. Gorzowa Wlkp.

We wsi ruina parterowego dworu, z piętrową częścią środkową. Zbudowany na planie prostokąta, kryty dachem naczółkowym.

chroscik-1934-lubuskie