CYBINKA /Ziebingen/

HISTORIA WSI

Miasto położone w powiecie słubickim. Początki Cybinki sięgają średniowiecza. W wieku XIV należała do rodów: von Winning oraz von Grüneberg. Później była własnością rodziny von Lӧben. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1472 roku. Od 1582 roku należała do zakonu joannitów. Od 1751 roku stała się własnością rodziny von Burgsdorff. W 1802 roku Wilhelm hrabia Finck von Finckenstein zakupił majątek od Carla Friedricha Ehrentreich von Burgsdorff. W 1845 roku Cybinka została zakupiona przez domenę królewską, aby po 12 latach powrócić do hrabiów Finck von Finckenstein. Posiadali majątek do 1945 roku.

Cybinka- palac od strony parku

cybinka-lubuskie

cybinka-palac

cybinka-lubuskie

cybinka-lubuskie

ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY

Pozostałością po zespole pałacowo-parkowym jest park krajobrazowy powstały w XVIII wieku i wielokrotnie przekształcany w XIX i XX wieku. Nieistniejący pałac zbudowany został przez Wilhelma von Finckenstein na początku XIX wieku, późnoklasycystyczny, gruntownie przebudowany około 1900 roku. Murowany z cegły, piętrowy, złożony z prostokątnej części środkowej i dwóch skrzydeł wysuwających się ryzalitami od zajazdu i ogrodu. Na osi elewacji od strony zajazdu płytki ryzalit zdobiony kolumnadą podtrzymującą trójkątny fronton z rzeźbionym kartuszem w polu. Przed ryzalitem wsparty na dwóch kolumnach parterowy portyk z balkonem. Pałac przetrwał zawieruchę wojenną, w murach pałacu mieściła się szkoła. Po pożarze nie remontowany, rozebrany.

WILLE

cybinka-1907-lubuskie