CZERNA /Tzscheeren,Grunau/

Wieś położona w gminie Tuplice powiatu żarskiego. Początki wsi sięgają średniowiecza , w tym czasie należała do Państwa Stanowego Żary-Trzebiel. Wymieniona w 1527 roku(Tzheren). Należała do rodów: von Wiedebach(1527, 1598, 1622), von Bünau(1686-1750- wymieniony Heinrich von Bünau. Byli budowniczymi nieistniejące dworu, na ścianie której był herb von Bünau i D. von Promnitz z datą budowy 1736. W 1646 wymieniony porucznik Rudolf von Bünau.), von Zeschau(w 1790 wymieniony Adolf von Zeschau), von Rabenau(1810), von Orbky(1828-Orbkysche Kreditmasse), Zachamnn(1841, 1850). W 1857 roku wymienia się jako właścicieli rodzinę Neugebauer. W 1879 roku właścicielem dóbr był Carl Franz Louis Beck a majątek liczył 1056,19 ha gruntów. W 1903 roku rodzinę Schlegel, w 1929- rodzinę Waitz. Jako właściciel majątku wymienia się również rodzinę Zachmann. 

Czerna założenie dworskie, Żary Dębinka

Czerna- dwor

Czerna dwórZAŁOŻENIE DWORSKO-FOLWARCZNE

Jeszcze niedawno pozostałością po założeniu była oficyna dworska z XVIII wieku. Obecnie nie istnieje.

Czerna Dębinka 1925, lubuskie