CZEKLIN /Schegeln/

Wieś położona w gminie Bobrowice powiatu krośnieńskiego. Po raz pierwszy pojawia się  w źródłach w roku 1374. Prawdopodobnie w wiekach średnich należała do możnego rodu von Rothenburg. W XVII wieku część gruntów we wsi była w posiadaniu barona von Schӧnaich, królewskiego szambelana i zarządcy prowincji Krosno-Szprotawa. W 1713 roku majątek w posiadaniu niejakiego Reimann, pracownika urzędu katastralnego w Krośnie, po jego śmierci należący do jego czterech synów. Był właścicielem majątku w Dębach oraz połowy wsi Przychów. Część gruntów nadal w posiadaniu barona von Schӧnaich. Wg spisu z 1718/19 roku cała wieś z majątkiem należy do barona von Schӧnaich. Prawdopodobnie już w drugiej połowie XVIII wieku dobra posiadają hrabiowie von Reichenbach– wzmiankowana hrabina Luise von Reichenbach-Goschütz, z domu hrabianka von Reichenbach zmarła w 1809r. W latach 1820-1879 w posiadaniu hrabiów von Reichenbach-Goschütz -wymieniany hrabia Emil von Reichenbach-Goschütz . W 1879 roku ich majątek obejmował 606,01ha gruntów. W 1896 roku majątek hrabiego Friedricha von Reichenbach-Goschütz obejmował 589ha gruntów.  W 1903 roku w rękach Theodora Neugebauer. W 1914 i 1929 roku majątek o powierzchni 352ha należał do Horsta von Rohrscheidt. Obecnie wieś opuszczona. Do majątku należał folwark Strzegomin(Emilshof) i Czeklinek(Vw.Schegeln).

von Rothenburg1Reichenbach hrabia

We wsi istniało założenie dworskie. Obecnie wieś nie istnieje.

czeklin-1938-lubuskie