CHEŁMSKO /Gollmütz/

Wieś położona w gminie Przytoczna powiatu międzyrzeckiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1390 roku, kiedy należała do rycerza Ludolda de Golmic ale poddane jest to w wątpliwość.  Wymieniana również w latach: 1414(Chemsko), 1460(Chelmssko). Do 1796 roku do kasacji zakonu należała do cystersów bledzewskich. Później własność państwa pruskiego. W XIX wieku następuje podział wsi na część wiejską i dworską. W latach 1854-57  dzierżawiona przez właścicieli Rokitna  rodzinę Viebig.  W 1870-77 roku majątek o powierzchni 427ha dzierżawiona przez wdowę Lehmann z Lipek. Administratorem dóbr był Carl Gubalke. Wg spisu właścicieli z 1896 roku majątek o powierzchni 126,90ha gruntów należał do Marie Lehmann z Malinnik koło Cieplic. Dzierżawcą majątku był Hugo Schmidt z Chełmska. Od początku XX wieku majątek ponownie jest domeną państwową. W 1907 roku obejmował 306ha a dzierżawcą był Richard Gubalke. W 1913 roku administratorem majątku o powierzchni 306ha był Richard Gubalke.

chelmsko-1894-lubuskie