TWIERDZIELEWO /Schwirle/

Wieś położona w gminie Przytoczna powiatu międzyrzeckiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1448 roku(Twyerdzlewo) oraz w latach: 1508(Twyerdzelevo), 1509(Twierdzelewo), 1521(Tewyrzylowo), 1563(Twierdzielewo), 1603(Cwierdzielewo). Własność kościelna. Od XV wieku należała do cystersów bledzewskich. Później stanowiła część majątku Rokosowo, należącego do państwa pruskiego. W 1870-77 roku majątek obejmujący 133ha należał do Juliusa Kullak. Drugi majątek o powierzchni 154ha należał do Juliusa Klinke. W 1907 i 1913 roku majątek obejmował 134ha gruntów i należał do Roberta Klinke. Drugi z majątków o areale 156ha w 1907 roku należał do Stanislausa Geisler a w 1913 roku do Boleslausa Kornobius. W 1914 roku majątek o areale 628 mórg został przez Bolesława Kornobiusa sprzedany dla Polaka, Leona Tietzman.

Przy głównej drodze ciekawa willa.

twierdzielewo-1894-lubuskie