TRZEBIECHÓW /Trebichow/

Wieś położona w gminie Maszewo w powiecie krośnieńskim wzmiankowana po raz pierwszy w roku 1308(Trebechow). Należała wtedy do biskupa poznańskiego. W XV i XVI wieku należała do rodziny von Lӧben/1437,1447,1499-1500/. W 1583 roku Trzebiechów jest własnością rodu von Winterfeldt. W 1713 roku dobra posiadał Georg Friedrich von Winterfeld, kawaler zamieszkały w Rzeczycy. Miał 3 braci: Christian Georg z Antwerpii, porucznik Alexander Ludwig i sierżant Samuel Adolf. Wg spisu z 1718/19 roku właścicielem majątku jest Alexander Ludwig von Winterfeld.W 1748 roku dobra przechodzą w ręce podpułkownika hrabiego Friedricha Ludwiga Fink von Finkenstein . Z tego rodu wymieniony Friedrich Otto Leopold Finck von Finckenstein(*16.09.1717-+19.04.1790) i jego syn Leopold Otto Carl Finck von Finckenstein(*29.01.1751-+03.08.1773). Wzmiankowani również hrabina Ulrike urodzona w 1755 roku oraz Wilhelm urodzony w 1792 roku i Carl zmarły w 1866 roku. W 1815 roku majątek jest własnością hrabiów von Voss- wzmiankowany Otto Karl hrabia von Voss(*1794-zm.1836r.). Od 1846 roku dobra są w posiadaniu baronów von Rheinbaben(w 1857 roku majątek posiadał porucznik baron von Rheinbaben) a następnie rodziny von Schierstädt(Schierstedt). W 1879 roku dobra rodziny von Schierstädt(Schierstedt) obejmowały 2733,08 ha gruntów. W skład majątku wchodził majątek Radomicko(Radenickel). W 1896 roku majątek Fritza von Schierstaedt(zm.1905r.) obejmował 2733ha gruntów. W skład majątku wchodziły dobra w: Radomicko(Radenickel), Siedlisko(Heidenau(1022ha)) i Skórzyn(Skyren(1424ha)). W 1914 roku majątek obejmował 2264ha i należał do Pani von Schierstaedt. W skład majątku wchodziły majątki: Radomicko(Radenickel-456ha) i Siedlisko(Heidenau-1034ha). Ostatnim właścicielem z tego rodu był Joachim von Schierstädt(ur.1888r.). Majątek w 1929 roku liczył 2264 ha gruntów. W 1938 roku majątek zakupił Karl von Seydlitz-Kurzbach. Wkrótce sprzedał majątek rodzinie von Latten.

Trzebiechów pałac od strony parku

trzebiechow-k-krosna-lubuskie

screen-shot-11-17-16-at-08-47-am

PAŁAC

Siedziba szlachecka  została zbudowana w 1758 roku przez hrabiego Finck von Finckenstein. Pałac zbudowany na planie prostokąta, otoczony wodą. Z pałacu do kościoła prowadziła aleja lipowa.  Idąc aleją lipową prowadzącą w linii wzroku do kościoła, po prawej stronie mieliśmy ogród owocowo-warzywny, po lewej niewielki park z alejkami. Nadmiar wody kanałem odprowadzany był do pobliskiego jeziora. Dwór spłonął w 1945 roku.

trzebiechow-1896-lubuskie