TRZEBIECHÓW /Trebichow/

Wieś położona w gminie Maszewo w powiecie krośnieńskim wzmiankowana po raz pierwszy w roku 1308. Należała wtedy do biskupa poznańskiego. W XV i XVI wieku należała do rodziny von Lӧben/1437,1447,1499-1500/. W 1583 roku Trzebiechów jest własnością rodu von Winterfeldt. W 1713 roku jako posiadacza dóbr wymienia się kapitana Alexandra Ludwiga von Winterfeldt. W 1748 roku dobra przechodzą w ręce hrabiów Finck von Finckenstein. W 1815 roku majątek jest własnością hrabiów von Voss, a następnie rodziny von Schierstädt. Ostatnim właścicielem z tego rodu był Joachim von Schierstädt. Majątek w tym czasie liczył 2264 ha gruntów. W połowie XIX wieku dobra przejmuje rodzina W 1938 roku majątek przejął Karl von Seydlitz-Kurzbach.

Trzebiechów pałac od strony parku

trzebiechow-k-krosna-lubuskie

screen-shot-11-17-16-at-08-47-am

PAŁAC

Siedziba szlachecka  została zbudowana w 1758 roku przez hrabiego Finck von Finckenstein. Pałac zbudowany na planie prostokąta, otoczony wodą. Z pałacu do kościoła prowadziła aleja lipowa.  Idąc aleją lipową prowadzącą w linii wzroku do kościoła, po prawej stronie mieliśmy ogród owocowo-warzywny, po lewej niewielki park z alejkami. Nadmiar wody kanałem odprowadzany był do pobliskiego jeziora.

trzebiechow-1896-lubuskie