TRZEMESZNO LUBUSKIE /Schermeisel/

Wieś położona w gminie Sulęcin powiatu sulęcińskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1293 roku. W 1370 roku połowa wsi należała do rodu von Seydlitz. W XV wieku poza rodziną von Seydlitz wśród właścicieli wymienia się rody: von Wolkow, von Logau, von Grochow. Rodzina von Seydlitz posiadała dobra do lat 20-tych XIX wieku. W XIX wieku majątek podzielony na  3 części. Później wśród właścicieli majątku(ów) wymienia się rodziny: Michgrovius(1857), Hegewald(1903). Ostatnimi posiadaczami dóbr do 1945 roku była rodzina Berliner.

Trzemeszno Lubuskie pow. Sulęcin

Trzemeszno Lubuskie, lubuskie

trzemeszno-lub-palac

trzemeszno-lubuskie-palac

trzemeszno-lubuskie

Pozostałością po założeniu pałacowo-parkowym jest park krajobrazowy z początku XIX wieku. Sam pałac częściowo zniszczony podczas działań wojennych, rozebrany po 1945 roku z przeznaczeniem materiału budowlanego na odbudowę Warszawy.

trzemeszno-lubuskie-1941-lubuskie