TRZEMESZNO LUBUSKIE /Schermeisel/

Wieś położona w gminie Sulęcin powiatu sulęcińskiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1293 roku. W 1370 roku połowa wsi należała do rodu von Sey(i)dlitz. W XV wieku poza rodziną von Sey(i)dlitz wśród właścicieli wymienia się rody: von Wolkow, von Logau, von Grochow. Rodzina von Seidlitz posiadała dobra do lat 20-tych XIX wieku. W XIX wieku majątek podzielony na  3 części, w tym majątek Bruckenhof. Majątek z dworem na początku XX wieku należał do rodziny von Kalckreuth. W 1828 roku dwór należał do majora von Seidlitz. Później dość częste zmiany właścicieli. W 1836 roku majątek należy do Pana Schindler, około 1843 roku do Carla Rudolpha Bohtz. W latach 1857-63 właścicielem jest niejaki Michgrovius, od 1870 roku właścicielką jest Pani kapitanowa von Breugel. W księdze adresowej z 1879 roku jako właściciel wymieniony jest Clifford Kocq von Breugel, prawdopodobnie syn Pani kapitanowej(w 1879 roku jego majątek obejmował 1648,80ha gruntów). Wg innego źródła właścicielem majątku od 1877 roku był Albin Oscar Hegenwald. Urodzony w Plauen w 1847 lub 1848 roku jako syn Beutlera, uczęszczał do Thomas-Gymnasium w Lipsku, a następnie ukończył studia teologiczne. Po śmierci Albina Oscara Hegenwalda w 1905 roku majątek o powierzchni 1710 ha przejęła jego córka Irmgard Hegenwald. Po wyprzedaniu 2/3 majątku pozostałą część z pałacem wydzierżawiła Ottonowi Manz, który wykupił majątek(figuruje jako właściciel w Książce adresowej z 1910 roku. Jednak już latem 1909 roku Pommersche Ansiedlungsgellschaft nabyło nieruchomość i dokonało rozparcelowania i jej sprzedaży. W 1909 lub 1910 roku majątek zakupiony przez Dr Inż. Alfreda Berliner(04.12.1861-+1943). W 1914 roku majątek jego obejmował 500ha a w 1929 roku 508ha.

 Alfred Berliner urodził się we Wrocławiu w rodzinie żydowskiej, jako jedno z dziesięciorga dzieci przemysłowca Wilhelma(producent kleju i nawozów oraz właściciel olejarni w Oławie) i jego żony Rosalie z domu Leipziger. Uczęszczał do szkoły w Oławie. Studiował inżynierię i fizykę w Akademii Budownictwa w Berlinie oraz w Monachium  i Freiburgu. W latach 80-tych XIX wieku po śmierci ojca przyjął wiarę chrześcijańską. Pracował w Siemens & Halske i jako przedstawiciel tej firmy wyjechał do Ameryki w 1891 roku gdzie założył firmę Siemens & Halske Electric Company of America, którą kierował do 1893 roku. Był dyrektorem firmy Siemens & Halske by po 25 latach wejść do Rady Nadzorczej firmy. Był również wiceprzewodniczącym rady nadzorczej United Lausitzer Glaswerke A.-G. (Weißwasser) oraz Steffens & Nölle A.-G.,  przewodniczącym Rady Nadzorczej Pertrix Chem Fabrik A.-G. Berlin, Ziegeltransport-A.-G. Berlin oraz Versicherungs „Kraft” A.-G. oraz  Automobilklubu Niemiec w Berlinie,  wiceprezesem Britannia Batteries  Sp. z o.o. w Londynie oraz wiceprezesem i członkiem Komitetu Przedstawicieli Automobilklubu Niemiec. Około 1910 roku poślubił swoją przyjaciółkę z dzieciństwa, Clarę Schmidt. Małżeństwo było bezdzietne. W 1935 roku wyprzedaż części majątku oprócz pałacu i parku. W 1940 roku utracił pałac, w którym urządzono Dom Spokojnej Starości dla żołnierzy Wehrmachtu. Rodzina Berliner zamieszkała w willi Linderhof, położonej w parku.  Zginął w 1943 roku w zamachu bombowym w Berlinie. Jego żona Clara wraz ze służbą została zastrzelona na początku lutego 1945 roku przez żołnierzy radzieckich na schodach willi Linderhof.

Trzemeszno Lubuskie pow. Sulęcin

Trzemeszno Lubuskie, lubuskie

trzemeszno-lub-palac

trzemeszno-lubuskie-palac

trzemeszno-lubuskie

PAŁAC

W 1917 roku Alfred Berliner pod kierunkiem berlińskiego architekta Alfreda Breslauer przebudował stary dwór. Pałac częściowo zniszczony podczas działań wojennych, rozebrany po 1945 roku z przeznaczeniem  materiału budowlanego na odbudowę Warszawy.

Pozostałością po założeniu pałacowo-parkowym jest park krajobrazowy z początku XIX wieku.

trzemeszno-lubuskie-1941-lubuskie