TRZEBIEL /Triebel/

Wieś gminna położona w powiecie żarskim. Łużyckie miasto, którego założycielem był ród rycerski Ileburgów(Eulenburgów). Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1301 roku(Opidum Trebule). W latach 1329-1388 miasto jest własnością rodu von Hackenborn-Priebus, a następnie do 1402 roku jest w posiadaniu rodu von  Horn. Od 1402 do 1511 roku z niewielką przerwą, kiedy to miasto było własnością rodziny von Rackwitz/1457/ i w 1465 roku wójta Melchiora von Lӧben, należy do rodu von Biberstein i jest ściśle związany z dominium żarskim. Z rąk von Biberstein państewko stanowe Żary-Trzebiel przechodzi w formie zastawu w ręce księcia Georga Friedricha von Brandenburg-Ansbach. W 1558 roku, po śmierci księcia Georga Friedricha miasto zostaje zakupione przez biskupa wrocławskiego, Balthasara von Promnitz i pozostaje w posiadaniu rodu von Promnitz aż do roku 1765. Po 1765 roku domena państwowa należąca do Saksoni, a od 1815 państwa pruskiego.

WIEŻA RYCERSKA

Wieża mieszkalna zbudowana w XIV wieku prawdopodobnie jako siedziba wójta. Zbudowana z kamienia i cegły na planie prostokąta, przykryta dachem dwuspadowym. Była przebudowywana w XVI i XIX wieku. W czasach nowożytnych pełniła funkcję więzienia. Po II wojnie światowej nie użytkowana- popadła w ruinę. Wieża stoi na niewielkim wzniesieniu jako budynek wolnostojący. Obecnie w znacznej części rozebrana i przykryta płaskim dachem, w rękach prywatnych.

Trzebiel2

Trzebiel1

Trzebiel

Trzebiel (16)

Trzebiel (15)

Trzebiel (13)

 

Trzebiel (12)

Trzebiel (11)

Trzebiel (9)

Trzebiel (8)

ZAMEK

W 1319 roku pojawia się pierwsza wzmianka o zamku, prawdopodobnie siedzibie rodu von Eulenburg. Na fundamentach zamku w latach 1601-1628 Heinrich Anzelm von Promnitz buduje dwór obronny, otoczony murem z narożnymi basztami i fosą. Możliwe, że relikty zamku zachowane są w piwnicach później stawianego dworu, rozbudowanego w pałac barokowy w XVIII wieku.

Trzebiel (24)

Trzebiel (19)Trzebiel (14)Trzebiel (10)Trzebiel (30)

PAŁAC

Pałac położony w parku, na miejscu dawnego zamku, wzniesionego na terenie wczesnośredniowiecznego grodu. Zbudowany w XVI wieku być może z wykorzystaniem reliktów starszego zamku. Gruntownie przebudowany w 1728 roku. W obecnej formie barokowy, z renesansowymi sklepieniami w parterze. Murowany z cegły, piętrowy, założony na planie kwadratu o boku 22 m, nakryty dachem mansardowym. Elewacje podzielono pionowo parami pilastrów, w fasadzie portal zwieńczony pseudobalkonem. Nad portalem wysoka lukarna. Pałac otacza fosa i mur z czterema cylindrycznymi bastejami w narożnikach. Mur wzniesiony w XVI wieku, kamienny, zachowany do wysokości 1,5-2m . Dojazd do zamku prowadził od wschodu poprzez murowany, przerzucony ponad fosę most, obecnie zawalony. Henryk Anzelm, syn Seifrida von Promnitz jako dziecko przebywał w Czechach, następnie w wieku 14 lat wyjechał na studia do Francji. Później podróżował po Europie między innymi był w Anglii, Włoszech, Holandii. Za czasów hrabiego Erdmanna II von Promnitz, w 1729 roku miała miejsce przebudowa dworu obronnego-zamku. Wojnę przetrwał bez większych zniszczeń. W 1965 roku częściowe uszkodzenie pałacu. W 1973 pałac w ruinie. W 1979 remont zabezpieczający. Od 1991 roku trwa remont pałacu. Obecnie własność prywatna. Właściciel Jerzy Naumowicz.

Trzebiel- palac od frontu

Trzebiel- pałac na fundamentach zamkuTrzebiel- pałacTrzebiel

WILLE

Trzebiel- willa KatheTrzebiel- wille

Trzebiel z lotu ptaka, lubuskie

Trzebiel 1925, lubuskie