TEMPLEWO /Tempel/

Wieś wielokrotnie wymieniana jako Templov, Templovo, Tempelwald, Templewo, Templou, po raz pierwszy wzmiankowana w 1251 roku, kiedy biskup Bogusław przekazał wieś w ręce zakonu templariuszy,  ponownie w 1303 roku wymieniana jako własność templariuszy, w połowie XIV wieku jest w rękach zakonu joannitów z Łagowa. Wg spisu z 1718/19 roku własność joannitów z Łagowa. W 1792 roku majątek należący do rodziny Karney. W XVIII wieku wymieniona Beate Charlotte Karney(04.05.1735-25.05.1795), która w 1752 roku wyszła za mąż za Balthasara Vollmar. W 1816 roku zmarł Johann Gottlieb Karney. Po nim majątek odziedziczył Johann Gottlieb Karney jun. Wymieniony jeszcze w 1826 roku, bezdzietny. W 1879 roku majątek o powierzchni 428,10ha należał do rodziny Lansky. W 1907 roku majątek o powierzchni 430ha posiadała Marie Lansky, z domu Boldt. W 1914 roku 3 majątki: I-szy o powierzchni 309ha należał do Bertholda Fitzke, II-gi o powierzchni 430ha należał do wdowy Marie Lansky, z domu Boldt, III-ci o powierzchni 113ha należał do Hermann Rasche. W 1929 roku wymienione 3 majątki należące do:  Allodialgut- Gerharda Lansky(466ha), Hermanna Rasche(113ha) i rodzeństwa  Fitzke(325ha), oraz mniejsze wolne gospodarstwa należące do: Hermanna Bressel(55ha), Reinharda Gerlach(99ha), Reinholda Hensel(44ha)- dzierżawca Karl Stallmann, Gottlieba Seiffert(46ha)- dzierżawca Karl Stallmann, Oskara Seiffert(54ha) i Heinricha Stallmann(72ha).

Dwór zbudowany około 1800 roku, rozbudowany na przełomie XIX i XX wieku. Część starsza o cechach klasycystycznych, na rzucie prostokąta, parterowa, kryta dachem naczółkowym.
templewo-1941-lubuskie