CHOCISZEWO /Kutschkau/

Wieś położona w gminie Trzciel powiatu międzyrzeckiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1393 roku(Choczeschowo), później w 1397(Koczeschaw, Gochechaw), 1403(Choczeszewo), 1427(Koczesewo), 1435(Koczkow), 1494(Chaczeszewo), 1508(Choczyeschewo), 1510(Chosczyeschewo), 1528(Chociszewo), 1563(Choczyeszewicze). Własność królewska. W 1393 roku król Władysław Jagiełło nadał wieś Grzymkowi Karpickiemu herbu Korab, synowi Peregryna, którą Grzymko Karpicki daje cystersom paradyskim. Część gruntów we wsi posiadał Cuncze von Bomsdorff, które odsprzedał braciom Grzymkowi i Niklasowi z Komorowa i Karpicka, które to oni przekazują cystersom paradyskim. Cystersi posiadali dobra do sekularyzacji dóbr. Majątek przejęty przez państwo pruskie. W 1845 roku własność rodziny Fuss. W 1857 roku własność sędziego Fuss. W 1870-77 roku majątek w posiadaniu rodziny Fuss i obejmował 476ha gruntów. W latach 80-tych XIX wieku był własnością porucznika Karla Augusta Fuss. W 1896 roku majątek jego obejmował 734,90ha gruntów. W skład majątku wchodził folwark w Lutolu Mokrym(Nasslettel) oraz Lutol Suchy. W 1907 i w 1913 roku majątek Karla Augusta Fuss obejmował 247ha. Do niego należał również majątek w Lutolu Mokrym. W 1913 roku wymieniono 7 majątków należących do: Stefana Begall(65ha), Juliusa Draber(71ha), Linusa Draber(68ha), Alberta Geisler(68ha), Stefana Griesche(81ha), Linusa Mieschke(63ha)i Linusa Weimann(91ha).

Chociszewo- palac

chociszewo-ok-miedzyrzecza-6

chociszewo-ok-miedzyrzecza

chociszewo-ok-miedzyrzecza-1

Chociszewo- ok. Międzyrzecza (11)

 

ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY

We wsi zespół pałacowo-parkowy. Pałac zbudowany w 1896 roku prawdopodobnie na fundamentach starszej budowli. Pozostałością po starszym, pierwotnym założeniu jest kamienny spichlerz z 1800 roku. Pałac położony tuż przy drodze, od której odgrodzony jest murem z brama wjazdową oraz resztki starodrzewia w otoczeniu pałacu.

chociszewo-1894-lubuskie