CHOCISZEWO /Kutschkau/

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Trzciel powiatu międzyrzeckiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1393 roku(Choczeschowo), później w 1397(Koczeschaw, Gochechaw), 1403(Choczeszewo), 1427(Koczesewo), 1435(Koczkow), 1494(Chaczeszewo), 1508(Choczyeschewo), 1510(Chosczyeschewo), 1528(Chociszewo), 1563(Choczyeszewicze). Własność królewska. W 1393 roku król Władysław Jagiełło nadał wieś Grzymkowi Karpickiemu, synowi Peregryna, którą Grzymko Karpicki daje cystersom paradyskim. Część gruntów we wsi posiadał Cuncze von Bomsdorff, które odsprzedał braciom Grzymkowi i Niklasowi z Komorowa i Karpicka, które to oni przekazują cystersom paradyskim. Cystersi posiadali dobra do sekularyzacji dóbr. Majątek przejęty przez państwo pruskie. W latach 80-tych XIX wieku była własnością porucznika Karla Fuss.

Chociszewo- palac

chociszewo-ok-miedzyrzecza-6

chociszewo-ok-miedzyrzecza

chociszewo-ok-miedzyrzecza-1

Chociszewo- ok. Międzyrzecza (11)

ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY

We wsi zespół pałacowo-parkowy. Pałac zbudowany w 1896 roku prawdopodobnie na fundamentach starszej budowli. Pozostałością po starszym, pierwotnym założeniu jest kamienny spichlerz z 1800 roku. Pałac położony tuż przy drodze, od której odgrodzony jest murem z brama wjazdową oraz resztki starodrzewia w otoczeniu pałacu.

chociszewo-1894-lubuskie