Chrapów /Grapow/

a00a002.jpg001.jpg001.jpg001.jpg001.jpg001.jpg001.jpg003

 

HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Dobiegniew powiatu strzelecko-drezdeneckiego. W 1828 roku włąścicielem wsi jest rodzina von Strantz. Od 1857 roku do 1929 roku właścicielem majątku jest rodzina von Schmiterloew. W 1903 roku właścicielką majątku jest pani von Schiterloew z domu von Waldow, w latach 20-tych wymieniany jest Axel von Schmiterloew.

PAŁAC

Pozostałością po założeniu pałacowo-parkowym jest zaniedbany park z XIX wieku.

chrapow-1893-lubuskie