Bodzęcin /Basentin/

Wieś położona w gminie Osina powiatu goleniowskiego. Od 1209 roku była lennem rodu von Flemming. Po raz pierwszy wymieniona w 1320 roku. Wieś podzielona na dwa majątki rycerskie. W tym czasie część wsi należała do rodu von Eberstein. W 1406 roku majątek we wsi posiadał Adam von Flemming. W 1425 roku była w rękach Henryka von Luchte. Od 1595 do 1945 roku była w całości w posiadaniu rodu von Flemming. Za czasów księcia Bogusława X wieś należała do Curta i Joachima von Flemming. Majątek A należał później do Curta von Flemming. Po nim w 1723 roku dobra odziedziczyła Charlotta Julianna hrabina von Flemming. Od 1739 roku w posiadaniu Friedericha von Dreger. W 1739 roku w testamencie majątek przepisany na Ernsta Bogislava hrabiego von Flemming. Po śmierci Ernsta Bogislava majątek odziedziczył brat ojca Ernsta, George Detlof hrabia von Flemming. Umiera w 1771 roku. Godnie z testamentem Georga w 1778 roku majątek  przejmuje wdowa, Sabina Juliana von Schlabbrendorf córka Felixa Friedricha hrabiego von Flemming.  Po niej majątek w rękach córki Charoltty Juliany von Schlabbrendorf. Prawdopodobnie majątek A i B złączone zostały pod koniec XIX wieku. 

Majątek B w 1729 roku należał do Franza Juliusa von Flemming. Po jego śmierci dobra odziedziczył jego syn, Hasso Gottlob. W 1754 roku majątek posiada brat Hasso, kapitan Franz Friederich von Flemming. Po jego śmierci w 1760 roku majątek dziedziczą bratankowie: Franz Bernd Johann Sigismund i Julius Friederich Wilhelm von Flemming. Od 1770 roku właścicielem majątku zostaje Franz Bernd Johann Sigismund von Flemming Posiadał majątek do 1804 roku.  Od 1776 roku właścicielem majątku zostaje Carl Friederich von Flemming. Później wymienia się: Franza Wilhelma Carla von Flemming(1828), Karla von Flemming(1905), Carolę von Flemming, z domu von Plӧtz(XXw). W 1870 roku dobra obejmowały 1476 akrów ziemi a w 1879 kiedy właścicielem był Carl von Flemming majątek obejmował 1957 ha ziemi. W 1910 i 1928 roku właścicielem był porucznik Karl von Flemming a dobra liczyły 1616 ha gruntów.

Eberstein (3)

Schlabrendorf hrabiowski

Flemming

Flemming hrabia Rzeszy96010308157.jpg001.jpg001.jpg001.jpg001.jpg001.jp.jpg001

Bodzęcin, zachodniopomorskie

Bodzęcin pałac 2Bodzęcin pałac 1

PAŁAC

Prawdopodobnie zbudowany pałac w XVIII wieku i rozebrany w XIX wieku powstał na fundamentach starszej siedziby. Razem z pałacem powstał rónież folwark i park krajobrazowy. Na miejscu starego pałacu został zbudowany nowy pałac, po którym obecnie nie ma już śladu. Sam folwark przejęło państwo polskie z utworzeniem na terenie majątku PGR, włączony później do Kombinatu w Osinie. Pozostałością po założeniu jest park krajobrazowy oraz budynki gospodarcze.

Bodzęcin 1907, zachodniopomorskie