Bodzęcin /Basentin/

Wieś położona w gminie Osina powiatu goleniowskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1320 roku kiedy część wsi należała do zamku Quarkenburg(Błotno)  a druga część już od 1209 roku należała do rodu von Flemming. W 1406 roku majątek we wsi posiadał Adam von Flemming. W 1425 roku wymieniony Heinrich von Luchte, w 1498 roku Dietrich von Luchte z Goleniowa. Od 1595 do 1945 roku była w całości w posiadaniu rodu von Flemming. Pod koniec XVI wieku na terenie wsi dwa majątki rycerskie należące do rodu von Flemming. Taki podział wsi pojawiał się kilkakrotnie do XVIII wieku. W 1598 roku jedynym właścicielem majątku i dworu był Egidius von Flemming. W 1628 roku ponowny podział wsi na dwa majątki. Na początku XVIII wieku majątek A należało do Curta von Flemming. Po nim w 1723 roku dobra odziedziczyła Charlotta Julianna hrabina von Flemming, która w 1739 roku sprzedała dobra Friederichowi von Dreger. Po procesie sądowym Friederich von Dreger traci majątek na rzecz Ernsta Bogislava hrabiego von Flemming. Po śmierci Ernsta Bogislava majątek odziedziczył brat ojca Ernsta, George Detlof hrabia von Flemming(*1699-+1771). Zgodnie z jego wolą zawartą w testamencie majątek odziedziczyła jego siostra, w tym czasie już wdowa, Sabina Juliana von Schlabbrendorf. Po niej majątek w rękach córki Charoltty Juliany von Schlabbrendorf. Prawdopodobnie majątek A i B zostały złączone pod koniec XVIII w. Majątek B w 1729 roku należał do Franza Juliusa von Flemming. Po jego śmierci dobra odziedziczył jego syn, Hasso Gottlob. Po jego śmierci w 1754 roku majątek przechodzi w ręce jego młodszego brata, kapitana Franza Friedericha von Flemming. Po jego śmierci w 1760 roku majątek dziedziczą bratankowie: Franz Bernd Johann Sigismund i Julius Friederich Wilhelm von Flemming. Od 1770 roku właścicielem majątku zostaje Franz Bernd Johann Sigismund von Flemming, który połączył majątki w jedną całość. Posiadał majątek do 1804 roku.  Później wymienia się: Franza Wilhelma Carla von Flemming(1828), Karla von Flemming(1905), Carolę von Flemming, z domu von Plӧtz(XXw). W 1870 roku dobra obejmowały 1476 akrów ziemi a w 1879 kiedy właścicielem był Carl von Flemming majątek obejmował 1957 ha ziemi. W 1910 i 1928 roku właścicielem był porucznik Karl von Flemming a dobra liczyły 1616 ha gruntów.

Eberstein (3)

Schlabrendorf hrabiowski

Flemming

Flemming hrabia Rzeszy96010308157.jpg001.jpg001.jpg001.jpg001.jpg001.jp.jpg001

Bodzęcin, zachodniopomorskie

Bodzęcin pałac 2Bodzęcin pałac 1

PAŁAC

Prawdopodobnie zbudowany pałac w XVIII wieku i rozebrany w XIX wieku powstał na fundamentach starszej siedziby. Razem z pałacem powstał rónież folwark i park krajobrazowy. Na miejscu starego pałacu został zbudowany nowy pałac, po którym obecnie nie ma już śladu. Sam folwark przejęło państwo polskie z utworzeniem na terenie majątku PGR, włączony później do Kombinatu w Osinie. Pozostałością po założeniu jest park krajobrazowy oraz budynki gospodarcze.

Bodzęcin 1907, zachodniopomorskie