Błotno /Friedrichsberg/

Wieś położona w powiecie goleniowskim, w gminie Nowogard swoimi korzeniami sięga średniowiecza. Dobra wsi Błotno podległe były książętom pomorskim. W 1524 roku książę Bogusław X przekazuje wieś i majątek rodzinie von Eberstein, która od 1274 roku przebywała na tych ziemiach będąc w posiadaniu Nowogardu i okolicznych wiosek. Georg von Eberstein  buduje zamek, po którym nie ma obecnie śladu. Po śmierci ostatniego z rodu von Eberstein w roku 1663, wieś przechodzi w ręce księcia Ernesta Bogusława de Croy-d`Arschot.  Ernest Bogusław skoligacony z księciem Bogusławem XIII przez swoją matkę, Annę, córkę księcia. Był między innymi biskupem kamieńskim oraz pod koniec życia namiestnikiem generalnym Prus Książęcych. Zmarł w Królewcu w 1684 roku. Pochowany jest obok swojej matki w Słupsku. Barokowy sarkofag obecnie znajduje się w Muzeum na Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku. Nie był żonaty. Miał nieślubnego syna z mieszczką z Rostoka, Dorotą Levins,  Ernesta von Croyengreif, który zmarł bezdzietnie jako jezuita w roku 1680.   Od 1684 wieś staje się własnością elektorów brandenburskich. W roku 1697 wieś zmienia nazwę z Quakenburg na Friedrichsberg. Od 1724 roku prawdopodobnie w rękach rodu von Devitz z Dobrej. Od 1812 roku majątek zakupiony zostaje przez Friedricha Heringa, od 1831 roku w rękach Augusta Otto Hoene(Hoehne). W 1870 roku majątek obejmował 1730 akrów ziemi a w 1879 roku kiedy właścicielem był Justus Hoehne dobra obejmowały 418,19ha ziemi. W 1905 roku majątek posiada rodzina Frasch. W 1910 roku majątek posiada rodzina Ebert a dobra liczą 470,29 ha gruntów., W 1928 roku właścicielem majątku jest Anna Machan a dobra liczą 85 ha gruntów.

Błotno-skan od Zajchowskiego Błotno, zachodniopomorskie

ZAŁOŻENIE PAŁACOWO-PARKOWE

Pałac nie zachował się. Pozostałością założenia jest park podworski zachowany w granicach pierwotnego założenia, z XIX wieku z licznym starodrzewiem, z kilkusetletnim dębem, pod którym jak mawia legenda odpoczywały wojska Czarnieckiego.  W części centralnej założenia, na niewielkim wzniesieniu zlokalizowany był cmentarz rodowy.