Białobudź /Baldebuss/

Nieistniejąca osada położona w gminie Świerzno powiatu kamieńskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1321 roku(Bealdenbuzh), kiedy książę Warcisław zatwierdza zakup wsi przez Gryfice od rodu von Karnitz. W 1628 roku własność miasta Gryfice. W 1629 roku wieś zakupiona przez Joachima i Antoniusa von Brockhusen/ von Brockhausen z Rybic(Riebitz). W 1756 roku w spisie majątków właścicielem dóbr był Mathias Georg oraz porucznik w stanie spoczynku Joachim Georg. W 1780 roku na terenie miejscowości dwa majątki należące do rodziny von Brockhausen. Majątek Białobudź wchodził w skład dóbr wsi Rybice. W spisie właścicieli z 1804 roku wymieniony jako właściciel porucznik w stanie spoczynku Carl Ferdinand oraz Gotthilf Friedrich. W latach 60-tych XIX wieku majątek należał do Emila von Brockhausen z Rybic. W 1870 roku majątek obejmował 1464 mórg ziemi. W 1882 roku majątek zakupiony przez rodzinę von Flemming. Folwark z dworem należący w 1910 roku do T. von Flemming, wielkości 333,91 ha gruntów. Prawd. po 1920 roku włączony w obszar majątku B w Rybicach liczącego ogółem 591 ha gruntów(1939r.).