Białobudź /Baldebuss/

Nieistniejąca osada położona w gminie Świerzno powiatu kamieńskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1321 roku, kiedy książę Warcisław zatwierdza zakup wsi przez Gryfice od rodu von Karnitz. W 1628 roku wieś zakupiona przez Joachima i Antoniusa von Brockhüsen/ von Brockhausen z Rybic(Riebitz). W 1780 roku na terenie miejscowości dwa majątki należące do rodziny von Brockhausen. Majątek Białobudz wchodził w skład dóbr wsi Rybice. W latach 60-tych XIX wieku majątek należał do Emila von Brockhausen z Rybic. Folwark z dworem należący w 1910 roku do T. von Flemming, wielkości 333,91 ha gruntów.