Pobierowo /Poberow/

Wieś położona w gminie Rewal powiatu gryfickiego. Po raz pierwszy informacja o miejscowości pojawia się w 1368 roku(Poberow) z osobą rycerza Arnolda Poberow z Pobierowa. Pobierowo było starym lennem rodu von Kleist z siedzibą rycerską. W 1575 roku należało do Ewalda Kleist. W 1594 roku mowa o siedzibie szlacheckiej na terenie wsi.  W XVIII wieku wieś należy do Thessena Erdmanna von Kleist, po którym majątek odziedziczył jego syn, Bogislav Heinrich von Kleist. Po jego śmierci dobra przypadły jego starszemu bratu Danielowi Friedrichowi a następnie młodszemu, kapitanowi Antonowi Georgowi von Kleist. Po jego śmierci, wdowa, Julianna Elisabeth, z domu von Kӧller, wyszła ponownie za mąż za Caspara Friedricha Wilhelma von Paris. W jego rękach majątek był w latach 1778-1789. Ponownie majątek powraca w ręce rodziny von Kleist. W 1803 roku dobra zakupuje D.G.Rieckmann, dotychczasowy dzierżawca majątku. Po jego śmierci majątek odziedziczył jego syn, Carl David. W 1820 roku doszło do wydzielenia majątku ziemskiego od gospodarstw chłopskich. Tak powstało Duże(Stare) Pobierowo z majątkiem ziemskim. Przez kilka miesięcy w 1895 roku majątek był w rękach 5 synów Carla Davida Rieckmann. W 1896 roku dobra zakupił Robert Krause, którego majątek w 1910 roku obejmował 428 ha gruntów a w 1929 roku 442 ha gruntów.

 ZAŁOŻENIE DWORSKIE

We wsi stał dwór. Obecnie bez śladu po założeniu.

Pobierowo, zachodniopomorskie