Płociczno /Spechtsdorf/

Wieś położona w gminie Tuczno powiatu wałeckiego. Wzmiankowana po raz pierwszy w 1337 roku. W średniowieczu należała do: von Bruthow, Finger, von Güntensberg, von Zadaw, von Wedel, von Zattau, von Anclam. Od XVI wieku miejscowość posiada rodzina von Zadow– wzmiankowani: Dionies, zmarły w 1609, Martin wymieniony ok. 1620 roku, Reimer zmarły w 1660 roku, Reimer Wedigo zmarły w 1716 roku, Philipp zmarły w 1754 roku, Ernst Friedrich zmarły w 1754 roku, Reimer Bernd zmarły w 1772 roku, Lebrcht Joachim zmarły w 1768 roku, Wugust Reimer Friedrich zmarły w 1808 roku. W XVIII wieku wieś w rękach rodu von Missbach-wzmiankowany Johann Ernst zmarły w 1746 roku. W 1828 roku majątek posiada rodzina Friedeberg(Freideberg). W 1857 roku własność Georga Flügge z Hanoweru. W 1879 roku majątek o powierzchni 1466ha należy do rodziny Odebrecht. W 1896 roku majątek o areale 1463ha należał do Adolfa von Klitzing z Kamienia koło Szczodrego na Dolnym Śląsku. Wymieniany jako właściciel na początku XX wieku. Administratorem jego majątku był August Kriebel. W 1914 i 1929 roku dobra o powierzchni 1469ha w rękach Gottfrieda Steves. W skład majątku w 1914 roku wchodziły dobra Lubień(Lübsee) oraz Wilhelmsborn. Wśród właścicieli wymienia się również rody: Steegemann, Falk, Seeligsohn, von Stechow, von Schnabel.

ZAŁOŻENIE DWORSKIE

We wsi zachował się dwór. Jest to budynek zbudowany na planie wydłużonego prostokąta, parterowy z użytkowym poddaszem, kryty dachem naczółkowym. Obecnie dwór pełni rolę kaplicy pw. Miłosierdzia Bożego.  Obok zachowały się budynki gospodarcze.

Płociczno-dwórWedel (5)StechowKlitzing

 

 

 

 

 

Screen Shot 055