Przybiernowo /Pribbernow/

Wieś położona w gminie Brojce powiatu gryfickiego. Stare lenno rodu von Manteuffel. W XVIII wieku podział wsi na trzy działy majątkowe. Majątek A należał do Maximiliana Josepha Ferdinanda barona von Manteuffel. W 1722 roku majątek A zakupił Johann Ernst von Lettow. Po jego śmierci jako spadkobiercy dnia 18.04.1738 zostali George Ulrich i Franz Joachim von Lettow. Ostatecznie majątek został w rękach Georga Ulricha von Lettow. Majątek B należał w tym czasie do majora Curta Heinricha von Manteuffel a majątek C w rękach kapitana Ewalda Wilke von Maneuffel. W 1804 roku właścicielem dóbr był Friedrich von Manteuffel(*1772). Na początku XIX wieku dobra posiada rodzina von Lettow– wzmiankowany George Friedrich Ludwig von Lettow. Później majątek przechodzi w ręce rodu von der Marwitz– wzmiankowany Carl H.W.A.G. von der Marwitz. W 1870 roku kiedy majątek był w posiadaniu barona von Sichart dobra obejmowały 1598 mórg ziemi a w 1879 roku kiedy majątek był w posiadaniu rodu von Sydow dobra obejmowały 405,62 ha gruntów. Na początku XX wieku majątek w posiadaniu rodziny Dietrich, w 1928 roku rodziny Freise.

W części zachodniej położony był majątek ziemski.