PSTROWICE /Pitzerwitz/


HISTORIA WSI

Wieś położona w gminie Pyrzyce powiatu pyrzyckiego. Po raz pierwszy wymieniona w 1311 roku(Pisterwitz). Później wielokrotnie wymieniana jako Pisserwitz(1337), Pitzstervitze(1456). W 1456 roku część gruntów należała do braci Henryka, Dytryka i Ertmara von Grapen, część do rodziny von Liebenthal. W 1572 roku wymieniony Jerzy von Liebenthal. W 1588 roku dobra posiadał Bartłomiej von Dossow. W 1608 roku dobra posiadał Kaspar von Liebenthal oraz Marek von Dossow. W 1644 roku dobra po rodzinie von Liebenthal przejęła rodzina von Hagen z Nowielina. W 1718 roku cztery majątki: A należacy do von Hagen, B należący do von Platen, C do von Scheele, D do von Finck. Część gruntów należała do rodu von der Goltz. W 1815 roku rodzina von Flatow posiadała dawne majątki rodziny von Scheele i von der Goltz. Później częste zmiany właścicieli- w 1834 roku dobra zakupuje rodzina Stibbe, w 1841 sprzedaj je landratowi myśliborskiemu o nazwisku Kruger. Później dobra zakupuje Wilhelm Heldt. Kolejnym właścicielem dóbr jest syn Wilhelma, Otto. Przez małżeństwo Fridy Heldt z radcą sądowym Ludwikiem Aulig dobra są własnością rodziny Aulig do 1945 roku. W 1929 roku dobra są w rękach Ernesta Aulig. Po 1945 roku w rękach Skarbu Państwa. Na terenie majątku utworzono PGR. W 1948 roku majątek rozparcelowano. Budynek pałacu zaadoptowano na mieszkania dla pracowników, później przejęty przez Urząd Miasta i Gminy w Pyrzycach. Po 1970 roku pałac uległ dewastacji, opuszczony. W 1982 roku wpisany w rejestr zabytków. W 1991 roku zakupiony przez Grzegorza Mochnackiego ze Szczecina.

Pstrowice pow. Pyrzyce, zachodniopomorskie

Pstrowice Pow. Pyrzyce, zachodniopomorskie (2)

ZAŁOŻENIE PAŁACOWO-PARKOWE

Pałac zbudowany na fundamentach dworu, wzniesiony przez rodzinę Heldt. Pierwotnie dwór późnoklasycystyczny był budynkiem parterowym, murowanym, nakryty wysokim dachem naczółkowym. Kilkukrotnie rozbudowywany. Od 1899 do 1903 roku powstał do dzisiaj widoczny pałac z częścią parterową, która jest pozostałością po dawnym dworze.

pstrowice-1934-zachodniopomorskie