Płoty /Plathe/

Miasto gminne położone w powiecie gryfickim. Początki miasta sięgają XII wieku. W 1243 roku wzmiankowana rodzina von Blanckenurg zamieszkująca w Płotach. W 1273 roku po zajęciu zamku w Płotach miejscowość przechodzi na własność rodu von Wedel. W 1277 roku rycerz księcia Barnima I i Warcisława Dubislaw von Wotuch dokonuje lokacji miasta i w tym roku Płoty otrzymały prawa miejskie na prawie lubeckim. W 1320 roku wzmiankowany rycerz księcia Warcisława, Henning von Plote, prawdopodobnie przodek baronów von Plotho. Poza rodem von Blanckenburg, który był właścicielem części gruntów w mieście  wzmiankowane są rody: von Heydebreck, von Plӧtz, hrabiowie von Eberstein, von der Osten oraz von Troyen mające majątki w mieście Płoty. Od XV wieku książę Bogusław X nadaje miasto rodzinie von der Osten. Jako właściciel zamku i miasta w 1465 roku wymieniony Dinnies von der Osten. W 1577 roku Wzgórze zamkowe z zamkiem tzw. „Starym Zamkiem” z powodu kłopotów finansowych Wedigo von der Osten sprzedał je  Christianowi Ludewigowi von Blücher. Majątek von der Osten posiadali do końca XIX wieku. Kolejnym właścicielem majątku była rodzina von Bismarck-Osten. Posiadali dobra do 1945 roku.

 

ZAMEK I- „Stary Zamek”

W wojnie brandenbursko-pomorskiej Ludwik I von Wedel(1267-1287), najstarszy syn Hassona I w 1273 roku zajął zamek w Płotach i otoczył go murem. Zbudowany w XIII wieku na wzgórzu zamkowym o typie wieży mieszkalnej, na planie prostokąta o 4 kondygnacjach. Otoczony był murem obronnym. Wielokrotnie rozbudowywany. Za czasów rodziny von Blücher z gotyckiej wieży przekształciły zamek w renesansową rezydencję. W 1860 roku zamek strawił pożar. Częściowo odbudowany przed 1910 rokiem. Dalsze zniszczenia nastąpiły podczas działań II wojny światowej. Odbudowany dopiero w 1965 roku. Obecnie w zamku mieści się Miejska Biblioteka Publiczna.

  

PAŁAC-„Nowy Zamek”

W 1577 roku von der Osten po sprzedaniu „Starego Zamku” rodzinie von Blücher budują kilkaset metrów od poprzedniego nowy zamek. Budowa trwała w latach 1606-1618. Przebudowany i rozbudowany w XVIII i XIX wieku. Po 1945 roku w zamku mieściła się szkoła rolnicza. Obecnie w pałacu mieści się internat oraz Sala Posiedzeń Rady Miasta i Gminy Płoty, Sala Ślubów oraz cenne zbiory biblioteczne, numizmatyczne i kolekcja gobelinów.